Symud i'r prif gynnwys

«äs**** 3Pr fltbraw: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ysôolìon Sabbatbol BEDYDDWYR. GOLYGYDDION:- Y Parchedigion H. Williams, H. C. Williams, a S. G. Boicen, A.C. CHWEFEOR, 1909. Y CYNNWYSIAJ». Traethodau, &c,— Nodiadau Golygyddol ................................ 85 Eiu Heinynatt................................................. 88 YrAipht .................................................... 40 Y Deaeu pell, a'r dynion duon...................... 42 Ysgoldy a Phlant y G-uÜly.—Daeli'n ............ 43 Y naturiaethwr bachgenaidd ...................... 4ô Gwersi i'r Ysgolion Sabbathol................... 4G Oymrn Fydd ................................................... 4S Dadl y Tân a'r Dwfr..................................49 Pa beth 'nawr ddena'n calon ni...................... 52 Congl y Plant,— Cynghorion y GŵrDoeth iblant.....................54 Rhaiadr y Niagara.—Daelun....................... 55 Y ei a'r gath fach........................................... 56 Cerddoriaeth y Sol-fa ............................ 57 Adolygiad y Wasg................................... 59 Barddoniaeth...............................,....... 59 Y Gongl Genadol..................... .............. 60 Gofyniadau ac Atebion.............................. 62 J| ^/u Difyrion................................................ 62 v: M ^^f) à»k. ®j&£m®j&g> ê>k p^s^) àtâ i->«t