Symud i'r prif gynnwys

Cyfrol LXXXI. Sefydlwyd 1827. Pris lc. )?r HtDrau): CYHOEDDIAD MISOL ys&olìotii Sabbatbol BEDYDDWYR. GOLYGYDDION.— CYHOEDDIAD MISOL <$p at wasanaetu $J <% m $L 1& ẅ (dp ■Ŵ 07ŷ> '^ Y Parchedigion H. Williams, Pontypridd; H. C. Jjp rjÁTi Qm <*ì> |A?: ?^ Williams.Corwen; aS.G.Bowen,A.C.,Eglwyswrw. <j<| íA| ŵ^ 'éŵíf ■ --------------------- 4Sŵ $^*Ä MAWRTH, 1907. fsrôtfí l'' 5Ŵ<a Y CYNNWYSIAD. JP<3?Ẃ>«| y q| Tbaethodatt, &c, - |p ffl C*X> Y Pareh. C. E. Wilson, B A.-DAELtrN ............ 67 <@ ìSẁ .. CB Pwlpud y Plant......................................... 68 % îîsfe i Jji Llythyrau at y Bohl Ieuaine............................. 73 (&p*ÌZ GWEESI I'E YSGOLION SaBBATIIOL JÊ CONOL YE ADRODD WE,- (M® öffi^ ®|!i "Ae yr oedcl hi yn nos".................................... 82 ap 6ZS5 Qj| ÔCD âKJ?' i>Ŵ Dadl ar " Yr ysgol Sul"................................... 82 yü?\ ífoŴdp CONÜL Y PLANT,- "fe.5^^ 4í< 3®>>??yí. Geneth í'a-ch yn gwoddio am fara....................... 86 flîtóffi» <*Z> ^K Ẅ> Y soniav.-DAiíLVN............................................. «6 0© JK j/^''^N>:)j Jauiie a'r moeh.............................................. 87 Jl^ä''® ilfg rx> ("N' Merched yn prcgethu........................................ S~ •:Áf, # f5> G(\d •$» <#' ^l' 'Tx> Cerddoriaeth y Sol-fa..................................... 88 <jcD íffíf Ẅ |fe Ss> £# Adolygiad yWasg .............................................89 |fô Ẅ d| i!jS'®/ií*^l' BAEDDONIAETH...................................................... 90 !|'Oi*^6í^'t <*$ 3&, *ÌP COl'NOIUON YE YSGOL SaBBATHOL........................ 01 <Ẅ /Xa ©0 C,Ì^^PY Y GoNGL ö-StJIADOl ............................................. 92 'l^f^ g\T J5, .íjL ~* GOEYNIADAE AC ATEBION.................................... 93 ?íj~ JjL ^ <| 4r ^ dh'yeion.............................................................94 f ÿ , <X ssfcs* — - ^ 3-.-■ TíCTSr íT"Sf i« (V - Í?X> Ì.ÌT '9||«e«f-&ft»3: <> v <> 'x Wí LlaNGOLLEN : AEOEAFl'WYD oan W. Williams, Swyddfa'r " Greal" a'e "Athhaw.'