Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

TRA MOR, TRA BRYTHON HEB DDUW, HEB DDIM. \ SEREN GOMER. DYDD MERCHER, CHWEFROR 11? 1818. LLEIDR DYCHWELEDIG. (luc xxiil 42, 43). Tythà rîiai dynion ag ydynt wedi mabwysio yr hyn a alwant cristianogrrtÿdd rhesymol, fod £wir gymeriad {charactcr) dyn yn caei ei ffuröo trwy arferiad, ac felly bod dychweliad dysym- wtâ yn amhosibi. Ac i'rdyben i amddiffyn y dyb hon, dywedir y gallasai fod y lleidr dychweledig ŷn ddyn rhinweddol dros ei fyw- yd, a bod ei drosedd yn gynwys- edig mewn rhyw beth o natur wiadol, yr hyn a gyfrifid yn der- fytic, ac felly, yn ol y gyfraith, yn haeddu marwolaeth. Pafodd byuag, nid oes dim yn yr holl hanes aduedda i amddiffyn y dyb hon. Gelwir ef yn ddrwgzecith- rtd&r ac yn Ueidr. Yr un gair ýn yr iaith wreiddiol a arferir am JBarmbas, yr hwn oedd uyspeil- iwr a Uofrudd." Àc hefytí efe a cuogfarna ei hun, pwygan hyny a ddichon eì ryíiawuhau? Ni fyddai gan ddynion ag yd- ynt o'r dyb hon ddim i'w ddywe- àýû wrth ddrwgweitiirfdwr * ftHIFYÍ? tl. 1 fyddai wedi ei gollfaria, ond yH unig chwiiio allan a fyddai efe yn fwy dieuog na'r cyhnddiad yn ei erbyn; os na fyddai felly, rhaid iddynt ei roddi i fyuu. Nid oes a fyno yr efengyl a bregethant hwy ag ef; rhaid iddo farw yn ei bechodau. Ereill a'r nad ydynt ynmyneí cyn belled a'r rhai uchod, er addef eí bodyn bosibi i ddynion drwg gael eu dychwelyd, a dybiant fod hyny yn anhebyg iawn; me- gis pe byddai tebygoliaeth dycb- weliad pecha«lur yn ymddibynu ar ei gymeriad blaenorol. Ëithr parodd Iesu i'w apostolion breg- ethu u edifeirwch a maddeuant pecbodau yn ei enw ef ymhlîth yr holl genhedloedd, gan ddechreu ÿn Jerusalcm ,•" troseddau trig- olion yr hon, ynghroeshoeliad ÀrglWydd y gogoniant, oeddynt moraruthrol, fel nad yw eiddo •drwgweithredwy r cyfltredin,mewn cymhariaeth iddynt hwy^ ond ẁc- gis gweudidau bychaiu.