Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

££* r« IONAWR, 1900. ^^ÄÄ^S GOLYGYDD Proff. SILAS MORRIS, M.A., BANGOB. CYNWYSIAD. 1. Morgan Llewellyn, Treherbert .. Gan y Parch. H. Harkiks, Treherbert 2. Yr Hen Weinidog ... ... ... ...Gan Br-IALLYDD, Treorci 3. Y Ddirprwyaeth Frenhinol ar Drwyddedau Gan y Parch. J. Griffiths, Llanfairfechan 4. Fy Enwad... ...... .. Gan Mr. Ben BOWEN, Treorci 5. Defodaeth yr Oes.. . . . . Gan y Parch. R. H. Jones, Martletwy 6. Dyfyniadau o Gyfreslyfr Llyfrgell Prifysgol Brown, Ynys Rhode, America (ian y Parch. E. K. Jones, Brymbo 7. Diwedd y Byd M^aterol yng Ngoleuni Datguddiad .. "(ian THESBIÄD 8. Dylanwad yr Eisteddfod ar Foesoldeb Cymru Gan Mr. Edmunì) D. Jones, M.A., Abermaw 9. Cyfatebiaeth Crefydd i Drefn Natur, yn ol Butîer .. ........ .. Gan y Parch. Enos George, Llanelli 10. Canon Gore ar " Ysbrydoliaeth yr Ysgrythyrau " Gan Ieuan Dyfed, Merthyr 11. Sultan Twrci .......... . Gan Machraeth Mon 12. Nodiadau Llenyddol .. .... 13. Cronicl yr Eglwysi ........ Gan Twrfab, Aberdar Cyhoeddir y Rhifyn Nesaf Mawrth laf, 1900. TONYPANDY: EVANS A SHORT, ARGRAFFWYR, LLYFF-RWYMWVR, ^*c. IÇOO.