Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

SERSN" GÖMER, Hhif. 511.] EBRILL, 1858. [Cyf. XLI. CYNGHRAIE ATHROD. GAN Y PARCH. D. EVANS, DHEFNEWYDD. Ptonc—Ymddygiad Gwrandaioioyr Anniwygiadwy at Weinidog Ffyddlon. " Yna y dywedasant, Deuweh a dychymmygwn ddychŷmmygion yn erhyn Jeremiah ; canys ni chyll y gyfraith gan yr offeiriad, na ehynghor gan'y doeth, na'r gair gan yprophwyd : deuwch, tarawwn ef à'r tafod, ac nac ystyriwn yr un o'i eiriau ef."—Jee. xviii, 18. Tybir i'r traethawd hwn o eiddo Jeremiali gael ei draddodi o dan deyrnasiad Jehoiakim. Yr oedd y genedl Iuddewaidd yr amser. hwnw wedi suddo i'r eigion dyfnaf o lygredd ac eilunaddoliaeth. Dadleuai y prophwyd â hwynt yn brysur mewn perthynas i'w drygioni. Dangosai iddynt eu ffolineb. Yr oedd- ynt yn ymddwyn yn fwy afresymol nâ'r amaethwr a adawai lenyreh maeth- lawn er gwrteithio bryniau ereigiog, neu fynyddoedd eiryaidd Libanus. Yr oeddynt yn fwy annaturiol nâ'r ymdeithiwr syehedig a " wrthodai y dyfroedd oerion rhedegog," er ymdrachtio o ddyfroedd merydd, afiachus, a drewllyd. Cymhellai hwynt i ediíarhau a dychweiyd at Dduw. Sicrhâai iddynt os dychwelent y caent dderbyniad. Os parhaetít y»eu hamryfusedd a'u calon galedwch, nad oedd ond gwarth a dÌBfSfcr yŵ.èit haros. " Megis â gwynt y dwyrain y chwalaf hwynt o ílaen y geìy»." - ■'■'¥ ìpaodd y derbyniasant ei weinid- ogaeth a ddangosir yn y testun. " Yûa ý ẀFfradasant, Deuwch, a dychym- mygwn ddychymmygion yn erbyn Jetmash, &c. Awgrymir gan y testun y syniadau canlynol:— V I. Y giona cyhoeddiad ffyddlon o mriomddfiu Dmo yn aml iaion greu geìyn- iaeth yn mynwes y giorandawioyr tuaff iifcÿf".' kwn a'v> cyhoedda. Darfu i Jer- emiah ddwyn gerbron eiwrandawwyr^fiŵf*©'3»peefc©dau; dywedòdd wrthynt y canlyniadau; a tlirwy hyny fe ddygiödd awio- èl hun eu gwg. Paul a ddy- wedai wrth y Galatiaid, " A aethym i, ^mhyÁj, ynelyni chwi wrth ddywedyd i chwi y gwir?" Nid yw dyuion yn hẅelyẅèd dim am danynt eu hunain ag sydd yn anffafriol. Nid ydynt yn camíi neb" wybod am eu driog weithredoedd. Gochelant gymdeithas y cyfry w ag sydd yn hysbys o honynt. Teimlant yn anesmwyth yn eu cyfeillach. Carant lai, i neb eu cyhuddo o honynt; â pob cyhuddiad fel dagger i'r galon—fel picell lem i'r gýdwybod. Mae dwyn ei bechodau o flaen yr euog fel dwyn cynnifer o ellyllon annwn i'w wydd ; ac nid y w hoff ganddo y gymdeithas. Mae y-n Aoffgan ddynion weniaith. Sychedant am ganmoliaeth, í'el y sycheda y carw am ddyfroedd; ac nid oes moddbraidd eu diwallu. Mae moliaith yn felusach na'r m<K i'r chwaetli, a mwyneiddiach nâ pheroriaeth i'r glust. Wrth druthio boddheir; wrth gyhuddo anfoddlonir. Mae dynyn caru tawelwch ac esmwythdra. Nid.ywy dyn a deimla yn gysglyd yn hoffi cael ei aflonyddu. JN"id yw y person a&'mdd wedi ymgylymu ag un- rhyw anturiaeth yn ewyllysio cael ei groesi; teimla yn ddigllon wrth yr hwn a wna hyny. " A brenin Israel a ddjwedoddltí^Pii^èh.osaphat, Y mae etto un gwr trwy yr hwn y gallem ymgynghoii â'r Argîwyàd; ond y mae yn gas genyf fi ef, canys nid yw yn prophwydo i'mi ddaioni, 'OBíä, drygioni erioed, eí'e yw Micheah mab Imla." Prawf o g|^^püyá^pj^^ddlondeb ac onestrwydd, ac nid o ddrwgdeimlad. Gwfá^r hẁú a ymdre||»fy nadebru o'm cwsg pan mae y ty yn íílamiau o'm haná^p|i—fy hysbysu *&» perygl pan yn dynesu at