Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

^tŵŵâÄẅŵŵî cyflyiiiîx.] MEHEFIN, 1826. [pris 6ch. || CYNNWYSIAD. jfe. TRAETHIADAU, &c. Sylwadau ar Hyflorddi Plant........ 161 Ánfeidroldrb Drwg Pechod.......... 163 Ar Ddyfodiad amserol i'r Addoiiad.... 164 Gweddio.......................... 167 ilunanoldeb, &e. y Werinos......... 169 Sylwadau ar Gen. 22, 2, &c..........17! Crefydd........................... 172 Secl Newydd...................... 175 Arneth y Nyddwr Cottwm........... 175 Ysbrydion....................... 177 Daearendraeth..................... 178 Hawdtrr.......................182 iwF Aüebion.—-ílynafiaeth Gofyniadau.......... 179 180 BARDDONIAETH. HafGân......................... 1S1 1'rHydref......................... 181 i'ennillion nr y Ffpljneb o adrodd Chwedlau anwircddus wrih P.lant 182 l'cnnillion ar y Drwg o Ymladd Ceil- iogod..........................182 HANESION. Netryddion Cartrefol:— Urddiadau................. Cymmanfa Lerpwl.......... Agoriad Addoldai ......... Ilanes y lìedyddwyr yri Llanfair, Cymrcigyddion Aberhonddu. Y Terfys£ yn Lloe^r. Senedd Amherodrol I wcrddon Priodasnu Marwolaethau Neteyddion Tramor.— India Ddwvreiniol Y Rhyfel yn Nhir Gmeg Russia aThwrci Ysbaen.......... Java............ Americ Ddeheuol ÌSS'ÌF 1S3 5p Amrywiaethau Alawon.—Tregar CanfyrîiDtn: ARGRAFFWYD AC AR WERTIT GAN J. EVJNS; AB %VEKTH MKFYD GAH J- Iìfawb, 42, Ldnç Lene, a Joîm Jones, Llyfrwrrthwr, Duke-Street, W«8l SaHtIifl«ln, Jg^ Liundain; a elnui y Goruchwylwy r yn n*twahanol barthau Cyiaru, LJynlieifiad, Caerodor, J\lanche»tcr, &c.