Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

24:1 MO R \ TRA. Brgtíjou* HEB D D U W cyflyfr xviii.] HYDREF, 1835. [pris 6ch. CYSUWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Cofianty Parch. J. Roberts ..............289 Cofiant Gwilym Morganwg..................292 Englynion Coffadwriaethol am yr un ........293 Defnydd a Medd wl y n wahanol' ............294 Adolygiad Eta a Chonrad Alaric ............295 Oes y Byd i'r Iaith Gymraeg................ 298 Sylwadau ar Ysgrif Siopwr o'r De........298 Sylwadau ar Ysgrif Maelierwr ..........299 Y Gwir yn erbyn y Byd ....................300 Anerchiad ...........................,..... 301 Peroriaeth ................................ 301 Trifoliom Incarnatum ...................... 302 Atebion.................................... 302 Corff Ysbrydol.......................... 302 ìofyniadau ................................304 'ychymmygion............................ 304 BARDDONIARTH, &c. înglynion i'w goso 1 ar Feddfaen y diweddar Pardd Gwenffrwd ........................ 305 3alar-gàn David Lewis...................... 305 ìnglynion i Mr. W. Treharne Rees.......... 306 üroeshoeliad Crist.......................... 300 înglyo wrth weled Ardeb .................. 306 Peroriaetb..—Gerar ........................ 307 HANESION CARTREFOL. 3yfarfod Blynyddol Athrofa y Fenni..........308 prddiad Rees Prise ........................ 309 îymmanfa y Wesleyaid yn swydd Gaernarfon 309 Syfárfod Misol y Trefnyddion yn Llanelli___309 jJyfarfod Cymmrodorion Merthyr............ 309 |rawdlys Mynwy.........■................311 Hanan-laddiad J. Jenkins.................... 311 Yr Undeb Gwladol.......................... 312 Yr Oreinwyr .............................. 313 Senedd Amherodrol .......................314 Araeth y Bren'm........................ 314 Adolygiad Gwladol.......................... 314 Araeth Argl. John Rnssell................ 315 Yr Iwerddon .............................. 317 Coelgrefydd Pabaidd................... 317 Hndo Merch gan Offeiriad .............. 3!7 Genedigaethau.............................. 317 Priodasati.................................. 317 Marwolaetb.au.............................. 318 HANESION TRAMOR. Ffrainc.................................... 318 Yr Yspaen................................319 Porhigal ................................... 319 Yr Unol Daleithiau ........................ 319 AMRYWIAETHAU. Boddiad W. Hughes........................ 319 Dygwyddiad rhyfeddol yn Llynlleifiad........ 319 Bywioliaeth yu America.................... 319 Y Plenlyn Gwyllt.......................... 319 Marchnad y Gwragedd...................... 319 Te-Rey a Gu- Bhig.......................... 320 Elnsen Crynwr............................. 320 Esgus i G uro Gwraig........................ 320 Ffeirian yn Hydref.......................... 320 Ffeiriau $• Mis diweddaf....................320 Casnewydd............................ 320 Mynwy____............................ 320 Caerfyrddin............................ 320 CAERFYRDDIN: ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN W. EVANS A'I GYF., th hefyd gan Mr. Hüghes, Liyfrwerthwr, St. Martin le Grand, Llundain ; Mr. John Pugh Llyfrwerthwr, Heol Marylebone, Llynlleifiad; Poole, Caer ; &c. &c.