Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

TRA MOR TRA Srpfyon. m^ REB DDÜW HEB £3Súk cyflyfií viii.] IONAWR, 1825. [pris 6ch. CYNNWYSÍAD. TRAETHIADAU, &c. Natur lawn Crist ............ 1 Hen arferiad ................. 2 Teyrnasiad y Bwystfìl ......... 3 Apocrypha ................... 5 Cyscu yn nhỳ Duw ............ 7 Canu mewn angladd ........ — YGwroluddew ............ 9 Ephah ..................... 11 Sylwadau ar Jer. x. 25.........13 Nodiad ar ofyniad W. D. ...... 14 Meddwyn Anfad ............ — Llythyr oddi wrth E. Pohil, Ysw. .. 15 Amddiflyniad Mr. T. ab Iolo ......— Rhyfeddoduu auian ......... 19 Y Gymraeg ................23 fe Coelbren y Bcirdd .............. 23 f^= ■ Gofyniaiíau ...................— jjli—: BARDDONIAETH. Y Bedd .................... 24 I HANESION CARTREFOL, &c. JCymru :— Agoriad Addoldŷ .... 26 Ffeiriau ..............27 Prioílas ..............— _. Mai wolaethau .......— tg^~ |Yspaen ...................... 28 ff=5- !GrocS ...................... —^=- 'Americ Ddeheuol ...........— cfff" jlwerddon .................. 29 ||=^" Amrywiaeth ................| |s|b. Alawon.—Gwahoddiad ..........32 ^7" ABERTAWE: ARGBAFFWYD A CHYHOEDDWYD GaN J. HARRlS. t AR WERTR GAN J. Evans, 42, Long-Lane, West-Smithfield, London; a'r Goruclmylwyr yn ngwahanol barthau Cymru, Llynlleifiad, Caerodor, Manchester, &c. f^f^PJ^j^