Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

8E 0MME,, RHIF. 99.] RHAGFYR, 1823. JCYF. Ví. COFIANT CAtBERINE EFANS, (GicraìgChriíttnùs Èfàns, Gteeinidûgyr Efmgylyn tnysgy Bedyddwyryn «r Fon.) CATHERINE EFANS a aned yn nliref Pwllheli, yn y flwyddyn 1766, Ni chafodd fawr o fanteision, na dyg- iad crefyddol i fynu; ond pan oedd o gylch pedair ar bymtheg oed, galwyd hi i arddel efengyl Mab Duw yn Llëyn, swydd Oaernarfon; ymunodd achym- deithas y Bedyddwyr yn Salom; ac yny flwyddyn hono, bedyddiwyd hi ar broffes o'i ffydd, gan Daniel Dafis, gweinidog y Bedyddwyr yo Llaneüi, swydd Gaerfyrddin. Yr argyhoedd- iad, a gychwynodd eì meddwl i lwybr proffes ydoedd, o natur dirion a thyn- er; fel pe tymnerasìd dwfr chwerw y gyfraith a gwin adfywiol yr efengyl, a'r naill yn wasanaethgar i'r Uall. Pfrwyth ei hargyhoeddiad, nen yr eff- aith argraffol o hono, yr hyn a'i di- lynodd tra yn y byd isod, ac wrth groesi yr afon, ydoedd teiralad dwys o lygredigaeth ei natur, a'r hollol an- «ihosiblrwydd i gaffael iechydwriaeth i'w benaid tlawd trwy weithred* oedd y ddeddf; ac o*r anhepgor ang* enrheidiwydd i gael deibyniad ger- broo Duw, trwy haeddedigaethau Cristynunig, a chael cyfrifiad trwy ffydd o'i gyfiawnder, fei ammod a hawl ^ywyd; ac o gaffael adnewyddu ei "atur, trwý effeithian yr YsbrydGlán, fel cymhwysder i fwynhau bywyd tfa- gywyddol, yn ei ddechreuad yma yn yr enaid,acyn ei berffeithlad tu draw r bedd. Gwedi derbyu o honi gym- CYFLYFU VI, horth i lynn wrth yr Arglwydd, gyda y frawdoliaeth yn swydd Gaernarfon, o 19 nes ydoedd yn 23 oed. Trwy ar- weiniad doeth a thirion, grasol a gof« alus ragluniaeth Duw, ag sydd yu trefnn lleoedd preswylfëydd meibion dynion, ac yn ffurfio perthynasan cym- deithasol plant Adda, ac yn cyfrif gwallt penau, daeth Christmas Efans i bregetliu i barthau Llëyn, ac ardal- oedd ereill yn y swyddau Gogleddol i'r Dywysögaeth; rhoddwyd galwad iddo i aros dros enyd i bregethu yn mysg y brodyr tlodion yn Llëyn, y rhai sydd braidd oll hedflyẃ, gẅedi myued i fyd arall. Yn ei arosiad byr yno, cymerodd serch ag undeb le : rhyngddo ef a Chatherine Efans, ad ' heb hir oedi, hwy à briodwyd yn mhlwyf Bryncroes, yn Llé'yn, swydd Gaernarfon, yn y drÿdedd ar hugain mlwydd ö'i hoedran hwy éill dau; canys cyfoedion oeddýnt. Gwedi myned i'r cyflwr priodasol4 yndraisel o ran amgylchiadan bydol, eto bu Duw yn dda yn ei ofal a'i gyfraniadáu, fel na bu arnynt eisiau dim daioui. Yn« ddi hi cafodd yr ymadrodd " ymgel- edd cymhwys" ei wirio i raddau hel- aeth iawn. Hi ydoedd ddynés tra rha« rhagorol. Hiry cofîr, os hir yr oes, gan ei phriod, ei harferiad tirion a serchiadol,ynngwynebbyd cnlhebfod ynhelaeth; os dygwyddai rljyw beth gwell na'i gilydd i gael ei ddaufo» t'n a Y