Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Pris Cíiwechemiog". î'w talu wrth ei dderbvn. [Cyf. 52. YR AM CHWEFEOE, 1860. YN ADDURNEDIG A DARLUN O'R PARCH. CHARLES WESTLAKE. Y CYNWYSIAD. Bucheddiaeth. Cofiant Mr. Evaa Jones, Rhuddlan... 37 Duwinyddiaeth. Rhyddid yrEwylIys.—Traethawdgan . y Parch. J. Jones, 3ydd............ 42 Aìnrywiaeth. Cydwybod.................................. 49 Cân, yn cynwys agoriad ar y Ddeu- ddegfed Bennod o'r Pregethwr... 54 Fy ymweliad â'r Iwerddon, a'm sylw o'r Adfywiad yno....................... 56 Y Darganfy ddiad o Bechod.............. 60 Awgrymiadau o berthynas i Gylch- deithiau Dolgellau a Machynlleth 63 Yr Ysgol Sabbothol a'r Beibl.......... 64 Marwolaethau. Byr Gofiant am Mr. Richard Rob- erts, Dyserth........................... Barddoniaeth. The Aged Indian......................... T Gfenadaeth. Affrica Ddeheuol................■......... Yr India Orllewinol..................... Netoyddion. Adfywiadau, Cyfarfodydd, &c. Cylchdaith Amlwch .................. Bangor.................................. Llanfyllin............................... Llanrwst—Cyfarfod Blynyddol Ne- fyn................................ Ganed—Bu farw......................... 65 67 68 69 69 70 71 "72 72 BATOOE: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN SAMUEL DAVIES. AB WEETH HEITCD GAJS YB HOLL WEINIDoGHON WESLEYAIDD CYSffiEIG. Febrwry, 1860.