Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Pris Cllẃechemiog^ IV talu wrth ei dderbyn. YR EÜRGRAWN WESLEYAIDD « • './. " AM IONAWR, 1871. YN ADDURNEDIG A DARLUN O'S PARCH. SAMUËL l)AVIES, ..... CADEIBYDD Y DALÁ.BTH OGLEDDOL. . BWas» • ":- CYNWýSIAD Cofiant Mr. Edmuud Evaus .......................................... 1 "Hyn yr ydwyí yn ei ddywedyd, frodyr " ............................ 6 Sylwadau ar Efengyl Ioan..........."..-.................,............ 11 Genedigaeth, Bywyd, a Marwolaeth Blwyddyn........................ 17 Solfach: Trem ar Ddechreuad yr Aeho? Wesleyaidd yn y lle............ 23 Yr Areithfa a'r Eisteddle.....'___................'................... 24 Nodiadau ar Lyfrau : Hanes y Brytaniaid a'r Cymry ..,................................ 20 Gymru : Hanesyddol, PaTthedigol, ẅ Bywgrafîyddol................ 26 " Llith yr Hen Wyliedydd:—" Y' Gyfraiih Àddysg yma "—Y Byrddau Ys- gol—Prydain Fawr a'r Babaeth............................... 27 Byr Goíìant am Mrs. Mary Jbnes, Pentrego, Oylchdaith Llanfaircaer- einion ..............___.................................... 29 Marwolaethau Diweddar:......,...;. ,\............................... 31 Barddoniaeth: — Penillión am «fane Evans, Ffrwd gafed, Tre'rgarth................ 3-3 Caradog—Ugain mlwydd yn ol.................................. S4 . Peronaeth:— Gwenfron.—8, 7, a 4............,,,'.............................. HaneBÌon:— Bagült...................."... ,iẁ.............................. 35 Borth, Cylchdaith Aberystwyth ... ^,*............................. 36 Brynmawr—-Coedllai—GwyddeÌweiE............................ 37 Machynlleth—Rhymney—Ystalyfèfab............................. 28 OofiiodionAmrywiaothol:—....,...,....,.,.................•........ 39 Ganed—Friodwyd—JBu Earw.... .^.X.",................................ 40 Y Genadaeth Wesleyaidd:— Gair cddiwrth Bwvllgor Bangöir.;..,..-,-......,...................... 41 \, Portugal....................................................... 43 * Bhoddion Tywyaggaidd i'r Gyradeithäs Genadol..............'..... 44 Ymadawiadau—Tirìadau—DerbyeÉiââu........................• • ** tìÄÍ\£i(>H; CYB<?EDD.E1)IG AC AFÌ WKRTH GäN WILLIUl D.WIES. AB Ẃy,MH HEFSD 8AK TE HOIJj WEíNIDGfelOH WEBLEYAlbD CYMBBIÖ. jfm&trff 1871.