Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Bhi£ 12.] | loareä. i"ris Chwecheiniog. P™r talu wrth ei dderbyiu *i . YR EÜR6RAWN WESLEYAIDD AM RHAGFYR, 1871- YN ADDURNEpiG A DARLUN O'll PARCH. GIBSON MC'MILLEN. CYNWYSIAD TUDAL. Cofiant y Parch. Thomas Vasey.................................... 485 Traethawd ar Gyfiawnhâd. Gan y Parch. Henry Hughes .......... 490 Sylwadau ar Efengyl Ioan. Gan y Paroh. W. H. Evans............ "495 Hunan-Aberthiad Crist. Gan y Parch. T. Thomas (b)............... 501 Prawf Anwrthodadwy............................................ 504 Abercegir :—Trem ar ddechreuad yr achos yn y 11 e.......';........ 505 Y Drem ar Tre'rddol.............................................. 508 Dynion y Dydd :— Rhif VII. Louis-AdoIphe^Thiers ................................. 508 Mabwolaethau :— Byr Gofiant am Mr. Thomas Roberts, Gwaenysgor................... 509 Byr Gofiant am Mrs. Griffiths, Albert Villa, Rhyl..................... 509 Hanesion :— Cyfarfod Cyllidol Gogledd Cymru..................................... 510 Llandybie........................................................ 51o Llandilo.......................................................... 516 Llangadog........................................................ 516 Machynlleth...................................................... 516 Manchester ....................................................... 517 Cofnodiou Amrywiaethol............................................ 517 Ganed—Priodwyd—Bu Parw........................................ 518 Y Genadaeth Wesleyaidd:— ; Italy .........................„'.*................................ 519 Spaen............................................................. 521 Y Ddangoseg .................................................... 523 BANGOR; CY.HOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD 31, Tictoria Place, Bangor, AC I'W GAEL GAN WBINIDO&ION Y WESLEYAI». December, 1871.