Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Pris CHWẂ3HE1NI0G. l'w talu with ei dderbyn- Rhif. 11.] [Cyf. 73 YR Eurgrawn Wesley AM TACHWEDD, 1881. TN ADDUBNEDIG A DARLUN O'R PARCH- THOMAS NATTRASS CYNWYSIAD. Oofiant Mr Thomas Pierce, Pandy bach, Cylclidaith Maehynlleth..... 441 Pregeth a draddodwyd yn y Cyfarfod Talaethol, a gynaliwyd yn Nghaergybi. Gan y Parch E. E. Jenkins, M. A...........'..... 448 Safon Rhwymedigaeth Foesol.....,........,..................... 453 Annigonolrwydd Moesoldeb ar wahàn i Grefydd..................... 462 Mynwch Grefydd iawn...........................,............> 454 Cyfarfod Cyllidol y Deau....................,................... 466 Y Gynadledd Gyffredinol...............................;......... 470 Nodiadau Llenyddol............................................ 474 Llith Cynfal Llwyd............................................ 476 Llythyr ein Goh ebydd o Lundain................................. 478 Ganed—Priodwyd............................,................. 480 Y Genadaeth Wesletaidd:— Yr (Ecumenical Conferenoe.....................,................. 471 Anerchiad y Parch E. E. Jenlrins, M.A............................. 481 Portugal....................................................... 482 India ...................................................... 483 Affrica Ddeheuol.............................................. 484 Ymadawiadau Cenadon, &c......,....................,......... 484 CYHOEDDEDIG B A N G 0 E. YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, 31, Yietoria Plaee, Bangory AC I'W GAEL GAST WEINIDOGION T WESLETAID, A DOSBAETHWTB EU LLTPBAU PEETBTNOL I BOB CTNULLEIDFA GTMEEIG TN T C^íOÄDEB. November, 1881.