Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

J^» Darllener Hysbysiadau'r Amlen. Rhif 3.] MAWRTH, 1908. [Cyf.OOO. A&SJ&DAIR C£/AUOC. DAN OLYGIAETH * Y PARCH. HUGH JONES, D.D. j* CYNWYSIAD, Tudal. Cofiant Mr. W. J. Morris, U.H., Glanglasfor, Abermaw, gan y Parch. K. Garrett Roberts ... ... ... ... ... ... ... ... 81 Duwinyddiaeth Proffwydi yr Wythfed Gnnrif, c.c, gan y Parch. Rd. Jones, B.A. 88 Y Diwygiad Protestanaidd, gan y Parch. Evan Jones ... ... ... 93 Dylanwad Ymneillduaeth ar Addysg Cymru, gan y Parch. J. R. Ellis... ... 98 Y Pwnc.Cymdeithasol, gan y Parch John Kelly ... ... ... ... 102 Rhwymedigaeth yr Eglwys ynglyn â Dirwest, gan y Parch. Hugh Evans (Cynfor) 105 Barddoniaeth— Y Gwanwyn, gan Mr. T. Herbert Hughes, Llanrwst ... ... ... 107 Y Rhai a Hunasant— Mrs. Mary Jones, Wesley Cottage, Penygraig, gan A.C.P. ... ...108 Y ddiweddar Mrs. T. R. Jones, Moss Hill, Penmachno (gyda darlun), gan y Parch. W. Lloyd Davies ... ... ... ... ... *' ...110 Astell y Llyfrau ... ... ... ... ... ... ... 113 NODIADATJ Y GOLYGYDD— Cyffrawd y De—Gwron South Leeds (gyda darlun) ... ... ...115 Y Genadabth Wesleyaidd—gan y Parcb. J. R. Ellis— Newyn yn yr India—Apeliadau Taer ... ... ... ... ...117 Cynydd Sefydlog yn Hyderabad—Talaeth y Transvaal Flwyddyn arall ... 118 Newyddion Da o Antigua ... ... ... ... ... ... 118 "YForeignField" ... ......... ... ... ...119 Mr. W. Churchill, A.S., ar " Y Genadaeth "—Difyniad o Araeth Mr. Churchill 120 BANGOR: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, ISFBTN, BaJíOOB, AO i'W GAEL QAN WBHTIDOOION T WESLEYAID A DOSPAETHWTB T LLYFBAU PEBTHYNOL I BOB ÖYNULLEIDTA OYMBEIO Y» Y CYFUNDBB.