Symud i'r prif gynnwys

DYSGEDYDD CREFYDDOL. llHIW. 3.] MAWRTH, 1822. [Cyf. I. HANES BYWYD DUWIOL, A MARWOLAETH DDEDWYDD, JOHN JANEWAY. Cianwyd ef yn Sylly, yn sir Hertford, Hydref27, 1633. Yr oedd rhyw beth yn ymddangos yn hyuod ydddo er yn blentyn, o ran ei sobrwydd, cryfder ei gynheddfau, a'i ddiwydrwydd i ddysgu; fel yr oedd ei gyfeill- ion yn barnu nad oedd ganddo fawr o amser i fyw, neu fod yr Arglwydd yn meddwl gwneuth- ur defnydd mawr o hono; ac felly y bu. Byr oedd ei yrfa, ond bu yn ddefnyddiol iawn. Cafodd y fraint o rodio yn agos at ei Dduw, ac ar ei glaf weìy, profodd orfoledd annhraethad wy a gogoneddus. Bu yn hir yn glaf, ond yn mron drwy yr holl amser yn ílawenhau yn fawr yn yr Arglwydd. Yr oedd yn cael y fath ymweliadau o lawenydd annhraethadwy, hyd nes ydoedd yn mron ' o hyd yn moliannu Duw, megis mewn hŵyl a thymer serapbaidd. Bob nos canai yn iach i'w gyfeillion, gan obeithio na chai eu gweled hyd foreu yr adgyfodiad, a dymunai amynt fod yn sicr o gyfarfod ág ef yn nhý ei Dad mewn byd arall. Pan fyddai gweinidogion neu gyfeillion eraill yn dyfod i ym- weled âg ef, dyrnunai arnynt dBBulio yr holl amscr i gaiui mawl. ' O,1 meddai ef, ' cyn- northwywch fi i foli Duw—nid oes genyf ddim i'w wneuthur o hyn i dragywyddoldeb ond mol- iannu Duw. Nis gallaf ddy- wedyd pa beth i weddío am dano. Mae Duw wedi rhoddi i mi fy holl ddymuniad. Nid wyf yn disgwyi dim mwy. Nid wyf yn chwennych dim mwy. Nid aJIaf gynnal dim mwy. O molien- nwch, moliennwch, rooliehnwch anfeidrol helaethrwydd cariad Duw at fy enaid. O cynnorth- wywch, cynnorthwywch fi, fy nghyfeillion, i rjfeddu daioni Duw tu ag ataf.—Mae wedi maddeu fy holl bechodau—mae wedi rhoddi i mi ras a gogon- iant, ac nid attaliodd. un peth da rhagof. Deuwch, unwn mewa mawl.—Nid allwn wneuthur ond ychydig. O çhwi yr angylion gogoneddus, sydd yn gyfarwydd yn y gwaith, cynnorthwyWch h i foliannu.—Pob creadur sydd ar y ddaear, a phob peth bywr cynnorthwywch ft i foliannu. Ilaleluia, haleluia, haleluia.— Moliannu yn awr yw fy unig orchwyl, a hyn fydd fy nifyr waith dros byth. Deuwch, der- ehafwn ein llais i'r Goruchaf.— Canaf finau gydn chwi, tra fvddo