Symud i'r prif gynnwys

DYSGEDYDD RHIF. 4.] EBRILL, 1826. [Cyf. V. COFIANT MR. WILLIAMJONESO DRAWSFYNYDD. JLl rieni, Evan a Jane Jones, oedd- yntyn meddiannu yr urddas uwchaf, sef gwir ddiiwioldeb. Yr ocdd ei dad ynbregethwr derbynioliawnyn mhlith y Trefnyddion Calfinaidd. Cyfrifid efgan ddynion duwiol yn bregetbwr liynod o brofiadol, ac ysgrythyrol. Yr wyf yn cofio ei glywed yn fynych, ac yr wyf yn cofio i mi gael fy anfon un- waitli, pan yn dair-ar-ddeg oed, i'w gyfarfod yn nghylch saitb milldir o ffordd, pan yr ydoedd yn dyfod i bregethu i dý fy uhad ; ac mae ar- graff o rai pethau a welais, ac a glywais y tro hwn, yti aros ar fy meddwl hyd heddyw. Bu iddynt ddau fab, sef William a Theophilus, a chawsant yr hyfrydwch o'u gweled ill dau, nid yn unig yn dyfod yn moreuddydd bywyd i arddel Mab ' Duw, ond î yinroddi i waith y weini- dogaeth. Clywais y byddài eu tad yn dywedyd wrthynt yn fynych am beidio a dywedyd eu dychymygion eu hunain wrtli bregetho, ond i egluro'r gairi'w gwrandawyr. Evan a Jane Jones oeddynt yn byw mewn tyddyn ardrethol yn mhlwyf Lledrod Swydd Ceredigion.—Yma ganwyd William Jones, Medi 15, I7G0. O'i tabandod, yr oedd o dymer heddychol, addfwyn a charedig, ac yn nodedig o rau ei ufudd-dod i'w rieni. Dygwyd ef i fynu mewn ysgolion byehainyo y gymmydogaetb; a phan nad eedtl ond ienanc, danfonwyd ef î Athrofa glodwiw Ystrad Meirig. T>u yma dan addysgiadau dros amrai fiyn- yddan, rcewn bwiiad i ymroddi i'í' weinidogaetb, yn yr eglwys sefydled- ig, a cliyrhaeddodd Wybodaeth lled dda o'r ieithoedd Groeg a Lladin. Ec fod ei ymddygiad yma yn foesol, ao yn weddus, nid oes le i feddwl fod pcthau tragywyddol wedi cffeithio ond ychydig ar ei feddwl. Pan yn ngbylch deunaw oed, medd- yliwu, dygwyd amryw o ieuenctyd yr ardal, lle yr oodd yn byw, trwy nerth- ol weithrediad yr Ysbryd Glàn gyda'r gair, i ddwys ystyriaeth o bethau tragywyddol, ac i ymroddi i wasan- aeth yr Arglwydd. Yn y tro hwn, cofiodd yr Arglwydd am William Jones. Rhoddodd arwyddion bodd- haol ei fod yu ddeiliad cyfnewidiad grasol; derbyniwyd ef yu aelod gyda'r Trefnyddion Calfinaidd: ac nid hir y bu, meddyliwn, cyn dech- reu llefaru yn gyhoeddus yu eu plith. Ar ol bod dros ryw ysbaid yn pre- gethu, gyda derbyniad gyda'r Trefn- yddion,cafodd ei dueddu, ond nis gwri trwy ba foddion, i ymadael â hwynr, ac i uno gyda'r Ymneillduwyr. Yr oedd ci dad yn gyfaill neillduol â Mr. Richard Tibbot, yr hwn ydoedd ý pryd hwnw yn weinidog yn Llanbryn- mair, ac a'i cynghorodd i ddyfod î Laubrynmair a llythyt o ganmoliacth