Symud i'r prif gynnwys

Riiif. 7.] DYSGEDYDD [Cvf.V. GORPHENHAF, 1826. COFIANT Y DIWEDDAR BARCH. BENJAMIN JONES, PWLLHELI, SWYDD GAERYNARFON. Y Parcli. B. Jones ydoedd blentyn i Thomas a Mary Jones, y rhai oedd yn byw yr amser hwuw yu Nhrecyrn- fawr, yu rnhlwyf Llanwinio, Swydd Gaerfyrddin. Ganwyd ef yn y lle uchod ar y 29 o Fis Medi, yn y fíwyddyn 1756. Yr ydoedd rhieni Mr. Jones yn dwyn mawr serch dros yr Eglwys Sefydledig, a chwedi cyf- lawufwriadu dwyn euBenjamin anwyl i fynu yn offeiriad, i weii.i y swydd santaidd o fewn nniriau yr eglwys honno; ac i'r dyben o ddwyn hyny oddianigylch, anfonasant en mab pan yr ydoedd yn dra ienanc, dan olygiad gŵreglwysig y» Llanbedwelffre, yu Swydd Benfro, am lawer o amser i dderbyn addysgiadau. Dangosai, yn dra ieuanc, awydd cryf, a syched mawr am ddysgeidiaeth. Cynnydd- odd gyda chyiìymdra mewn gwybod- aeth raraadcgaidd o'r ieithoedd dysg- e.Iig, dan ymgeleddiad y gŵr parcli- edig a grybwyllwyd. Nid ydyin yn gwybod pn beth a fu fel moddion otferynol trwy ba rai y cafodd Mr. B. Joues ei ddwyu i feddwl yn ddifrifol am ei enaid, ac am bcthau ysbrydola thragywyddol. Agoiodd ihaglun- iaeth ddiws iddo ef yn yr am»er hwnw, i gael cyfleusdra yu aml i wrando Mr. R. Morgans, o Henllan, a Mr. J. Griflìth, Glandwr; a chyich- ai yn fynych i glywed yr efengyl yn cael ei phregetliu gan yr enwogiou hyny ; a thueddwyd ei feddwl oddeu- tu y pryd hwnw i ymofyn am wir gre- fydd : ond cyn iddo uno â neb rhyw enwad crefyddol, chwiliodd a phwys- odd Mr. Jones bethau yn fanwyl, yu ddifrifol, a chydwybol yn nghloriao y cyssegr, a b.-.rnodd drosto ei hun, a cliymerodd ei ddysgu, a'i arwain gan air Duw yn yr achos hwn ; a'r can- lyniad a fu, iddo uno pan yn dra ieu- anc âg eglwys yr Ymneillduwyr yu Henllan, y pryd hwnw, dau ofal gweinidogaetboly Parch. R.Morgans. Er iddo wneuthur yn groes i bender- fyniad ei rieni, dywedir iddyut roddi iddo bob tegwch i farnu drosto ei hiin, dangosasant iddo bob tynerwch a charedigrwydd fel o'r blaen. Caí'odd ei annog gan ei weinidog i fynod i'r ysgol ramadeg i Landwr, d;m ofal yr ysgolhaig rhagorol hwnw, y í'arch. J. Grilnth. Yr ydoedd fel y crybwylU wyd eisioes, wedi eaelHauer o fan- teision. a gwneiithur y dcfn\dd goien o bouynt cyn inyned jiiü Ni bu ondj dios >chydig o amser yu yr ysgûl hoimo, oblegid ei lud wedi cad liawer o fanteision yn llaenorol. Gwedi iddu ibd yn aelod am ry w gyniaint o amser yn Henllau, nnuogwyd ef gan yix «g* lwjs hoiino, a'i gweinidog, i ddecü» Z ìi