Symud i'r prif gynnwys

rv ■■ r-ìi':~: ■-■ DYSGEDYDD CHEPYDDOL, GWIiADOIì, PERORIAETHOI, &C. &ÍC. &ít: - ■ Rhif. ä.J MAI, 1828. [Cyf. VII. COriANT PARCHEDIG RICHARD BAXTER, Mr. ADDYSGYDD,—Díameugen- yf y bydd ỳn hoff gan eich darllenwyr gael ychydig o hunesyr enwog Baxter, yr hwn y mae ei glod yn yr holl eg- lwysi,—ei enw yn beraidd gan bawb sydd yn adnabyddus o hono,—a'i ys- grifeniadau mor fuddiol ac adeiladol i bawb a'u darllenasant. Mcwn duwin- yddiaeth yr oedd yn oleu a chadarn,— o ran ei dduwioldeb yr oedd gyda'r enwocaf yn ei oes,—ac o ran ei ddef- nyddioldeb anfynych yr oedd ei gyffel- yb. Ganwyd Richard Baxter yn Swydd yr Amwythig, Tachwedd 12, 1615. Tröedigaeth boreuol ei feddwl, a'r galluoedd cryfion â pha rai y cynysg- aeddwyd ef, oeddynt ragarwyddion amlwg o'i ddefnyddioldeb dyfodol yn eglwys Crist. Awdwr dysgedig ei fywgraffiad a ddywed,—u Er nad oedd ganddo fanteision allanol i'w enwogi, ond yn hytrach llawer o rwystrau, eto, ei deilyngdod personol a gyfododd ei gymeriad i'r fath uwchafiaeth, fel y goroesa enllibiau ei holl elynion." Gan ei fod a'i olwg ar y weinidog- aetu, yr oedd yn dra awyddus am y wybodaeth oedd yn angenrheidi'ol i'w gymhwyso iddi. Ië, yr oedd yn fwy diflin yn ei lafur nag y gellir yn hawdd ddirnad. Bu yn aros am ryw gyinaint o amser yn Dudley, yn athraw ysgol, Ue yr addasodd Duw ef at y gwaith mawr oedd iddo yn ei eglwys, trwy ei ddwyn i ddifrifwch mwynachyífredin. Pan ocdd tua phedair-ar-ddég oed, yr oedd dan aigyboeddiudau dylìùon o bechod, a gwelodd Duw yn dda ddeffrö ei enaid yn wirioneddol, a dangos iddo bwys annhraethadwy pethau tragy- wyddol. Ryw amser ar ol hyn, deffrÖwyd ef i fod eto yn fwy difrifol yn nghylch ei sefyllfa dragywyddol, wrth feddwl y byddai farw o beswch ffyrnig, yr hwn a barhaodd am ddwy flynedd. Gwel- odd ei hun yn amddifad o sobrwydd teilwng i achos o dragy wyddol bwys,- a bu yn hir mewn amheuaeth yn nghylch eigywiideb, ac yn ofni ei fodetoyn ddyeithr i fywyd ysbrydol. Y tristwch duwiol hwn a ad-dalwyd yn helaeth trwy y ffrwythau a'i dilyn- asant. Cadwodd ef yn ostyngedig, a pharodd fod balchder yn ffîáidd ac atgas gar.ddo; ataliodd ef oddiwrth wamálrwydd a gwegi; dygodd ef í archwaethu athrawiaeth y prynedig- aeth yn well,-a pharodd fod y meddyl- iau am Grist yn fwy serchogaceffeith- iol; gwnaeth i'r byd ymddangos idilo fel ysgerbwd amddifad o fywyd ady- munoldeb, a gosododd ef àr y Hwybr buddiolaf i fyfyrio; a pharodd iddo geisio yn gyntaf deyrnas Dduw a'igyf- iawnder ef, i feddwl yn fwyaf anr yr un peth augenrUeidiol, ac i ystyried eì ddiwédd yn mlaenafo bobpeth. Yn ganlynol efe a astudiodd dduwinydd- iaeth ýmarferol yn y Uyfrau goreu ; a'i amcan blaenaf yn y cyfan, ydoedd cael addysg ac adferiad i'w l'cddw!. Felly efe a ddarHesodd yn ddyfal a dîwyd bobítraethawd ymarferòl a allaì gyraçdd, cyn cyffwrddjàg uu corph u-