Symud i'r prif gynnwys

Y8GEDYDD CREFYDDOL, GWLADOL, PEHORÎAETHOI., &c. &c. &c. Rhif. 7.] GORPHENHAF, 1828. [Cyf. VII. COFIANT DIWEDDÀR bàrch. arnold dayies, rhos-y-farchnad, SWŸDD BENFRO. Mr. ARNOLD DAYIES a anwyd yn mhlwyf Hays Castle, Swydd Ben- fro, yn y flwyddyn 1772. Yr oedd ei ríeni yn isel iawn o ran eu hamgylch- ìadau yn y byd, ac oherwydd hyny ni chafodd Mr. Davies fwyuhau llawer o fanteision dysgeidiaeth. Yn moreu- ddydd ei fywyd yr oedd yn ymwneyd â'r gwaith o hwsmonaeth. Yr amser hwn ymddangosai yn ddifrifol ac yn ddawn yn y cyfarfodydd gweddi; ac yr oedd pob arwyddion yn ymddangos fod Pen mawr yr eglwys yn ei gy- mhwyso aty gwaith pwysig yma. Ond darfu i Mr. D. ddyall fod cadw ysgol yn niweidiol i'w iechyd; a phan oedd yn y cyflwr yma, yr oedd gwerth en- eidiau yn pwyso yn agos at ei feddwi, ac yr oedd yn hiraethu am fod o ryw ddefnydd dros ei Feistr mawr yn eî ystyriol iawn. Derbyniwyd ef yn j dymor bỳr ar y ddaear; a pha fwyaf aelod gyda'r Trefnyddion Calfinaidd I yr oedd yn myfyrio ar y pethau hyn, pan yn 18 oed, yn Woodstock. Nid ! mwyaf i gyd yr oedd yn gweled yr oedd un amser yn segur; ond yr oedd yn dwyn rhyw lyfr yn barhaus yn ei logell, ac yn ei ddarllen pan oedd yn cael cyfleusdra. Yr oedd ei feddwl yn barhaus yn yr Ysgrythyrau, ac yr oedd yn myfyrio am y pethau hyny a berthynent i'w heddwçh tragywyddol. Pan oedd yn 22 oed, darfu iddo adael y gwaith o hwsmonaeth, a myned i gadw ysgol, yr hyu oedd yn fvvy cyd- unol â'i dueddiad myfyrgar ef. De- chreuodd gadw ysgol yn Spittel, gcr- llaw Hwlflbrdd, lle yr arosodd dros flwyddyn; a'r achos o'i ymadawiad, oedd, darfu i ryw otTeirìad enwog ei gymeradwyo, fel ysgolfeistrcrefyddol, wrth Mr. Williams» Begelly. Ar ol iddo ddyfod dan nawdd y gwr enwog hwn, dechreuodd gadw ysgol ytì Templeton, angenrheidrwydd iddo gyflwyno ei hunan i'r gwaith o rybuddio pechadur- iaid am eu cyflyrau truenus; ac yr oedd v/edi penderfynu, os byddai iddo gael ei adferyd i'w iechyd fel cynt, i gyflwyno ei fywyd i alw ar. bechadur- iaìd ì edifeirwch. Gyda'r golygiadau yma newidioëd Mr. D. ei farn, ac efe a ymunodd à'r Anymddibynwyr yn Henllan, gyda'r diweddar Mr. Mor- gans, a chyda Mr. Jones, Trelech. Yr oedd y parchedigion uchod yn teimlo dros y parthau Seisnìg yn Swydd Ben- í'ro, ac o ganlyniad hwy a roddasant bob annogaeth i Mr. D. i ymweled â'r parthau hyny, a bu Mr. D. mor ddiwyd yn eu plith, fel nad oedd un pentref braidd heb fod ei lafur wedi cyraedd yuo. Yr oedd fel Hais un yn Ilefain yn agos i'r Begelly. Wrth weled ei'yn yr anialwch, a geîlir dwieyd fod symlrwydd, ac argoelion duwioldeb; tebygolrwydd . hyuod ynddo i Mx. arno, yn nghyda'iaddasrwyddi ddysgu ! Braiuerd, yn ei amynedd, ei ymaros, ercill, daifu Mr. Williams roddi hii- al hollol ymddibynìad ar ragluniaeth nogaeth icitlü i ddeohreti aiferv.<l ri <îl\i* rvl'. 2 B