Symud i'r prif gynnwys

DY.SẄEDYDD CREFYDDOL, &c. Rhif. 96.] RHAGFYR, 1829. [Cyf. VIII. COFIANT AM MRS. ELIZABETH JONES, O FFALDYBRENIN. Oimmamgylch 6 o'r gloch boreu Ddydd Sadwrn, Medi 12, 1829, yn 63 oed, hunodd yn dawel yn yr Iesu, Elizabeth Jones, 'gwraig y Parch. Rees Jones, FFaldybrenin, wedi dyoddef dros chwe mis o gystudd trwm, a gad- awodd ar ei hol briod ac un plentyn, heblaw perthynasau eraill a lluoedd o gyfeiliion, mewn galar mawroherwydd ei cholli, Cafodd Mrs. Jones ei geni a'i magu yn mhlwyf Llanwrtyd, a phan tua 13 oed, derbyniwyd hi ynaelod i'rEglwys Oynulleidfaol yno, gan y Parch. Isaac Price, gweinidog y Ue y pryd hwnw: felly treuliodd haner can mlynedd gyda chrefydd, a bu ei bywyd rhin- weddol a duwiol yn addurn i'w phro- fFes. Yr oedd yn ddynes gall, o alluoedd cryfion a threiddgar, o dymher bwyll- og ac arafaidd, o duedd gyfeillgar a chariadus, o ysbryd cryf a gwrol: yr oedd yn mhell oddiwrth fod yn rîiy ysgafn ar un llaw, nac yn rhy brudd- aidd ar y llaw arall; ond yr oedd sobr- wydd a sirioldeb yncydymddangosbob ainser yn ei gwedd. Yroeddganddi archwaeth mawr yn wastadol i siarad am betliau crefyddol, allawera allent dystio iddyntgael plesermawr yn aml yn ei chyfeillach. Rhoddai law o gy- iuhorth i godi y gwan i fynu, a gwnai ei rhan yn wastad i feithrin heddwch a thängnefedd yn y byd a'r eglwys: mewn gair, yr oedd yn llanw pob •pcrthynns ag oedd yn sefyll ynddi. Yr oedd yn briod ff'yddlon, yn fam dirion, yn gymydoges rinweddol, ac yn Gristion blodeuog. Ei hyfrydwch oedd gwncyd y däioni a allai i bawb, yn enwedig i deulu'r ffydd. Dysged ein chwiorydd crefyddol ac eraill, i ddilyn ei siamplau da, ac i ymarfer â'r rhinweddau canmoladwy ag oedd yn blaguro yn ei hymddygiadau hi. Gyda golwg ar ei phrofiad crefyddol, teithiodd ei gyrfa, bron i ben, i radd- au dan lywodraeth ofnau ac amheuon yn nghylch diogelwch ei ehyflwr tra- gywyddol; eío pan glywai am gariad Tri yn Un yn nhrefn yr iachawdwr- iaeth, rhinwedd aberth Iesu Grist, &c yn cael eu cyhoeddi yn y weini- dogaeth, byddai yn aml yn metliu tewi a son, lai na gwaeddi maes mewn Uef clodforedd, i ddiolch am drefn i achub dyn colledig; a rhwng melysdra ei doniau, a gweled y dagrau gloywon yn treiglo dros ei gruddiau, byddai yr olwg arni ar y prydiau hyny yn ddigon braidd i doddi'r galon galetaf: eto amlwg yw nad ydoedd yn pwyso dim ar ei hwyliau crefyddol, ond diwyd y chwiliai am Graig yr oesoedd i adeil- adu arni, ac aml y dywedai nad oedd ganddi ddim i ymorphwys arno ain ei bywyd tragywyddol, ond haeddiant bywyd a marwolaeth yr Ail Adda. Yn ei chystudd diweddaf dangosodd yr amynedd, yr addfwynder, a'r ym- ostyngiad mwyaf i ewyllys ei Thad nefol. Yn fuan iawn rhoddodd bob gobaith gwella i fynu, ac nid oedd yn dymuno cael adferiad i rodio'r ddaear | yn rhagor, oddieithr iddi gael cy- 2 Y