Symud i'r prif gynnwys

DYSGEDYDD Rhif. 4.] EBRILL, 1824. [Okf. IV. YCHYDIG O IIAMES YS ENWOG DR. DODDHIDGE. CtANWYD Philip Doddridgeorieni parchusyn Llnndai.n,Mehefìn2G, 1702. Mor amddifad oeddyn ei enedigaeth o arwyddion bywyd, fel ag y taflwyd efo'rneillda fel un niarw; eithr un ag oedd yn bresennol ar yr achJysur, gan feddwl gweled rhyw arwyddion anadl abywyd ynddo, a ymdrechodd â'i holl egni i ymgeleddu y wreichion- en wan, a Duw a fendithiodd ei hym- drech i feithrin y bywyd atÇ a fit wedi hyny yn feudithiol hynodawl i ddyn- olryw. Nid oedd cyfansoddiad corph- orol y Doctor oiad gwan o'i enedig- aeth, yr hyn a barai i'w gyfeillion ofni na fyddai ei oes ond ber; a hyn a barai iddo ynteu hefyd yn fynych, yn- neilldudl ar ddychweliad dydd ei çnedigaeth, gydnabod daioni Duw yn estyniad ei flynyddan. Ei rieni y rhai oeddynt enwog mewn duwioldeb, a ymdrechent a'u holl egni ddwyn i fynu eu Mab yn ffyidd duwioldeb. Dysgodd ei Fam iddo fod yn gyfar- wydd yn hanesyddiaeth yr Hen Des- tament, cyn ei fod yn medru darllen, gyda'r fath sylwadan dwys a duwiol ag a wnaethant argrafliadau paibaus ar ei galon. Dechreuodd ddysgu yr ieithoeddjdan ofaly Parch. Mr. Seoit, Gweinidog duwiol yn Llundain. Yn y fîwyddyn 1712, pan nad oedd ond deg oed, symudwyd ef i ysgol gy- hoeddus yn Kingston-ar-Tafwys, Ile yr arhosodd yn nghylch tair blynedd, j yn hynod o ran ei ddnwioldeb, ei ddiwydrwydd, a'i gynnydd incwn dysgeidiaeth. Gorphenaf, 1715, ba farw ei Dad, ac yr oedd ei Fam wedt marw rai blynyddoedd o'r blaen. Yr amgylchiad yma o'i fod wtdi ei ym« ddifadu o'i Dad a'i fam mor foreu, a weithredodd ynddo lawer o syniadau dwys a difrifol. OHd er fod ei alaryn fawr, níd oedd heb gysur pan yn cyflwyno ei hun i ofal Dnw, Tad yr ymddifaM, a Barnwr y gweddwon ya ei breswylfa Santaidd. Yn faan ar ol marwolaeth ei Dad, symudodd o ysgol Ringston i St. Albans, dan ofal yr Athraw ardderchog Mr. Nathaniel Wood. Tra yn St. Albans, cafodd y dedwyddwch o ddyfod i gydnabydd- iaeth un a fu wedi hyny yn gyfaill neillduol iddo, sefy Dr. Samuel Ciark. Trwy gamymddygiad yr hwn ag yd- oedd ei Dad wedi ei roddi yn olygwr arno, collodd Doddridge ei holl fedd- iannau bydol ar unwaith, a hyny ya fuan wedi marw ei Dad; ond caf- edd y Dr. Clark yn gymwynaswr parod yn mhob amgylchiad o angen ; ac oni buasai i Dduw godi y fath gymwynaswr iddo, ni fnasai modd iddo fyned yn mlaen mewn dy&geid- iaeth. Tra bu Doddridge yn afos ytt St*. Albans, dechreuodd gadw dydd- lyfr o ddigwyddiadau eifywyd'; oddi- wrth yr hwn yr yiuddengys ei fawr ddiwydrwydd i iawu ddefnyddio ei amser i gynnyddu raewn gwybodaeth, rhinwedd, a duwioldeb. Fel ag yr oedd ganddo olwg ar y weinidogaethj heblaw astudio yr ie'tthoedd, darlleia-