Symud i'r prif gynnwys

pYSGEDYDD MAI, 1824. [Cyf. III. YCHYDIG O HANES YH ENWOG DR. DODDHIDGE. (Parbad o tu dal. 100.) TRA yn yr Amwythig, derbyniodd y Dr. amryw lythýrau oddiwrth ei gyfeillion, yn arddangos yr anwyldeb mwyaf tuag ato, a'r dymuniadau gwresocaf am adferiad ei iechyd, ac cstyniad ei ddyddiau. Rhoddwn ger bron yma, gynnwysi&d un oddiwrth ei gyfaill mynwesol Mr. Barker; yn yr hwn y canfyddir teimladau galarus ei gyfeillion wrth feddwl ain ei ym- ddatodiad. " Nis gall Lessingham, Neal, a Barker, glywed am adfeiliad eich iechyd, a meddwl y bydd i'ch bywyd gwerthfawr gael ei derfynu yn nghanol ei ddyddiau, heb gael eu dwys effeithio, ac heb daer weddío am eich arbediad. Gŵyr eich cyfeill- ion i raddau, am yr effaith a gafodd eich llythyr diweddaf ar fy nghalon ; ond ni ŵyr «eb ond yr Arglwydd, gymaint a deimlais dros weinidogion ac eglwysi Crist. Ni ofynaf yn awr, paham yrymdreulia*och mor gyflym? « phabam nad arbedasech eich hun yn gynt ? Diolchaf i chwi yn hytrach am arfer moddiou er adnewyddiad eich grym, ac er adferiad ac estyniad eich defnyddioldeb. Dyma yr amlyg- iad goreu a fedrwch roddi o'ch anwyl- d«b atom, a'ch ymlyniad wrthym; ac yr wyfyn cydnabod eich caredigrwydd yn hyn, gyda dagrau o lawenydd. Os ydyw yn unol àg ewyllys Duw, ymfoddlonwch, O fy nghyfaill, ac aroswch gyda ni ychydig yn hwy. AftOS DODDRIDGE, O AROS i gryfhau eiu dwyiuw llcsgion pan y mae cys- godau yr hwyr yu ymestyn drosoml Y mae Northampton a'r trefydd o amgylch—y mae achos Duw yn gyffredinoi yn galw arnat i aros. Y mae,eto yn rhy foreu i ti ymadael. Nid ydyw deg a deugain ond canol dy rym, dy ddefnyddioldeb a'th an- rhydedd. Na âd ni mor ddirybudd. Ni wyddir eto pwy sydd i wisgo deg mantell. Pwy a addysga ein hieuenc- tyd, ac a leinw ein heglwysi amddi- faid ? Pwy a wresoga ein oyraman* fäoedd—a faga ysbryd duwioldeb, j addfwyiider a chariad yn ein hegiwysi, ac a ennyn ysbryd gweddi yn ein trefydd a'n dinasoedd, os ymadewi di? Yn benaf dim, pwy a ddadlèna ddirgeledigaethau oraclap Duw, a ddeugys i ni feddwl a gwerth ein Biblau, a'n rhyddha o gaethiwed trefniadau disail, baruau gau, a golygiadau diJês,—ac a ddengysl r.i symledd, eglurdeb, a chysondeb cre- fydd Crist? Pwy a»**pwy a***Ond distewir fi gan lais y Duw a ddywed, "Onid rhydd i nii wneuthur a fynwyf á'r eiddo fy hun ? Onid oes genyf awdurdod i gymeryd a gadael fel y gwelwyf yn dda? Y niae genyf rydd- id i drefnn fy ngweision yn ol fy ewyllys. Efe a lafuriodd yn helaeth- ach na hwynt oll. Ki amserau ydynt yn fy Haw. Ni chysgodd fel y gwna eraiü. Esgynodd i uchelderau ar- dderchocach na'r pethau sydd isod. Y mae ganddo hyder da ei fod yn etifedd gogoniant, Llafuriodd am yr hyn a bery i fywyd tiragy.wy<ìdoL Eich rhan -chwi ydyw disgwyl ae