Symud i'r prif gynnwys

Barddoniaeíh. 61 adnabyddwyd yr Oriadur, cymerwyd yntau mewn dalfa, achawsai eiyru yn union i garcbar, oni buasai i un o'r swyddogion a'i gwelsaiy nos o'r blaen, ddvfod i'r lle a'i ryddhau. S-----------l. Llong-ddrijüiad galarus. Mae genyra y goíid o hysbysu fod Llong Americ- aidd, o'r enw Diamond, (yr hon oedd yn rhwym o Gaerefroc Newydd i Le'rpwll,yn llwythog o gotwm,afalau, &c.) boreu Sabboth yr 2ed o Ionawr, wedi taro ar Sarn Badrig, gerllaw Dyffryn Ardudwy.yn agos i Abermaw, swydd Meirion. Dywedir mai yr achos iddi ddyfod mor bell o'i ft'ordd i'r lle bwn oedd, ddaifod i'r Cadben, yn y storo'n, gamgymeryd Cardigan Bay am St. George's Channel. Yn ebrwydd ar ol iddi daro, llanwodd o ddwfr, a suddodd mewn ynghylch milldir oddi wrth y làn, a'r gwynta'r tònau oedd- ynt dymhestlosr ddychrynadwy. Yn ebrwydd cymerwyd y ddau gwch oedd yn pertbyn i'r llong, ac aeth y morwyr a'r teithwyr oll iddynt,(oud ychydig a ddringodd i'r hwylhreuau ar liyd y rhaffau) a chyihaeddodd un o'r ddau i'r lann yn ddiogel; ond galarus yw bysbysu, y cwch arall a daílwyd gan y tonnau cynddeiriog, a boddodd pob un oedd ynddo, sef un-ar-ddeg o rif- edi; o ba uifer yr oedd y Cadben a'r is-Gadben. Yn mhlith y rhai addi- angodd i'r hwyibrenau yr oedd gwraig a phlentyn bychan yn ei breichiau ; ond wrth ymdrechu am ei bywyd yn erbyn y tonnau didrngaredd, gorfu iddi ollwng ei baban bach i'r dyfnfor ; ar byn hi ^etli yn wallgofus ; ond un o'r snorwyr oedd wedi dianc i fynu a'i rhwymodd wrth y rhaffau, nes i gwch o Abermaw gyraedd yno, a'i dwyn ht a'r lleill i dir yn ddiogel. Yr oedd 47 o nifer yu y llong ; cyrhaeddodd amryw o honynt Ddolgellau dydd Mawrth. lîhoddwyd pob cynuorthwy i ddogelu y meddianau, gan drigoliou Abermaw a Swyddwyr y Toll-dŷ. Un o'r rhai a foddodd, meddylir, oedd deithiwr o Manchester, corffyr hwn (gjd ag amryw eraill) a gafwyd yn fuan, ao yn ei logellau yughylch saitb mil o bunau. Damwain alarus. Rhagfyr diweddaf, y 27ain, cwympodd llencyn pymtheg oed, enw yr hwnoedd Daniel Edward, i lawr pwll mwyn, yn mynydd Helyg- aiu. Tybid fod ei gwymp oddeutu 20 gwrhyd, ac iddo farw yn ddioed. (ìalwad newvdd i fod beuuvdd yu barod! C. S. H. D. BARDDONIAETH. ARBENIGRWVDD DWYFOLDEB. O ti y bythol Dduw!—dy wyddfod disçlaer Orleinw hollyspaid—wyt Hyfforddwr holl symudiad; Digyfnewid trwy amser a'i ddifrodawl ehedfa. Ti unig Dduw—heb dy law nid oes. líod uwch oll—Tri yn Un; Wyt uwch amgyffred oll—na gallu fforio. Gorlenwydd hanfodiaeth â'th Hunan-Fod. Cofieidydd o\\—Cynhalydd a Llywydd drostynt. Bod a elwir Duw—iû wyddom ragor! Yn eugoruchel adchwiliad—Athronddysg Ddichonai fesur dyfnder eigion—a chyiìif Tywawd ar belydr haul.—Ond Duw, Jti nid oes bwysau na mesur—wyt uwch Ddrych Cyfartal i dy gyfriniaeth—yableniad gwreich rhcswm Er enyn yn dy oleuni—yn ofer ymgeisia Olrhain dy gyngbor—tywyll yw ac anaherfynol,