Symud i'r prif gynnwys

DYSGEDYDD €vttyìiìJol Rhif. 6.] MEHEFIN, 1825. [Cyf. IV. COFIANT BYR AM Y DIWEDDAR ENWOG JONATHAN EDWARDS, A< C. O AMERICA. [Parhad o'n Rhifyn diweddaf.] »VEDI crybwyll yn fyr rai o brif nodweddiadau ei gymeriad yn moreu- ddydd ei fywyd a dechreuad ei wein- idogaeth, yr ydym yn nesaf i sylwi ar ei ymadawiad o NoHhampton— ei symmudiad i Stockbridge—si'i etholiad i fod yu ucholygydd athrofa Jersey Newydd. Er i'w weinidogaeth lafurus yn Noithampton gael eí choroni dros hir flynyddau á niawr Iwyddiant, ac er ei fod yn anwyl a pharchus iawn gan bobl ei ofal, a phob arwyddion y byddai iddo derfynu ei oes yn eu plitii, eto darfu i wreiddyn chwerwedd dyfu i fynu a thrwy hwnw Uygrwyd llawer. Deallodd Mr. Edwards o gyich chwe blynedd cyn i'rysgariad gymer- yd lle rhyngddo ef a'r cglwys, fod llawer o'r ieuenctyd mwyaf parchus a gobeitbiol yn ei gynnulleidía, yn darllcn llyfrau o duedd anniwair a niweidiol. Blinodd hyn ef yn fawr, a phregethodd ar yr achos oddiwrth Heb. 12. 15, 16. Ar ol y bregeth galwodd ar y brodyr i aros yn ol, ac erfyuiodd arnynt chwilio i mewn i'r I amgylchìad hwn; a hwytliau o un fryd a bcnderfynasant wneutliur felly. j Ond darfu i amryw o blant ieuaiuc, a < rhieni rhai o honynt, yn lle ymostwng \ i ddysgyblaeth eglwysig, ddiystyru awdurdod eu gweinidog a'r eglwys. I Darfu i hyn wangaloni Mr, Edwards, \ a Ilaesu ei freichiau yn y weiuidog- ; aeth, ac hefyd i raddau leihau ei I barch a'i awdurdod fel gweinidag, yr I hyn drachefn yn raddol a ddyrysodd drefn yr eglwys, a oerodd gariad a I ífyddlondeb llawer, ac a arweiniodd amryw o'r ieuenctyd i anniweirdeb a phenrhyddid. Ond yr achos penaf o'i ymadawiad o Northampton ydoedd hyn;—Yr oedd anir.ii o weiuidogion yn America y pryd hwnw o'r farn fod swper yr Arglwydd wedi ei osod i fod yn fodd- ion i ddychwelyd pechaduriaid yu gystal ag i adeiladu y saint, a bod \ r un hawl gan bawb i ddyfod at fwrdd yr Arglwydd ag sydd ganddynt i wraudaw yr efengyl, heb broffesu un bwriad i rodio yn ei ddeddfau, ua pharodrwydd i ymostwng i ddysgybl-