Symud i'r prif gynnwys

Y DYSGEDYDD. Rhif. 201.] AWST, 1838. [Cyf. XYIt. YCHYDIG O HANES JANE REES. JANE RFES ydoedd ddiweddar wraig y Rirch.LI.Rees, Trewyddel, sirBenfro; a nieich i Thomns a Margaret Phillips, Cwm- conell. Ei rhieni oeddynt yn byw mewn tyddyn mawr, acmewn amgylchiadau hydol (ia. Yr ydoedd Jane yn un' o bedwar o blant—hiagafoddgymmaintoddysgeidiaeth ar lyfr fel y medrai ddarllen yn bur dda, yr liyn oedd yn lled anaml yn y dydiliau hyny yn Nghymru. Arferai ei rhieni, a'u plant, f'yned i wrando yr efengyl i Dethel,addoldý yr Annibynwyr yn mhentref Trewyddel, dan weinidogaeth y diweddar Barch. J. Pliillips. Gwnaeth moddion gras, dan l'en- ditl) Duw, ddwys argraffar feddyüau Jane yn ei hieuenctyd, fe.1 y tueddwyd ac y uerth- wydlii yn moreuddydd ei hoes i ymgyfam- modi à'r Arglwydd, ac yna â'i bobl yn yr addoldŷ crybwylledig: cymmerodd hyn le mewn amser hyfrydlawn iawn ar eglwys Dduw yn y lle, pan oedd yno ddiwygiad nerlhol a helaeth iawn ar grefydtl—llais càn a moliant yn gorlenwi y d\ flryn a'r ardal— unodd hithau â'r lluaws dyscyblion i gyd- foliannu yr Arglwydd, adywedyd, Hosanna i Fab Dafydd. Dechreuodd Jane broffesu Crist yn gyhoeddus pan tua dwy ar hugain mlwydd oed. Pan ydoedd hi tua saith ar hugain oed ymunodd mewn priodas â'r dywededig Ll. Ilees, yr hwn sydd yu bresennol yn dra hiraethlawn a galarus o'i golled o un oedd yn "amgeledd cymhwys iddo.1' Parhaodd yr undeb priodasol hwn tua deunaw mlynedd ar hugain: ffurfiwyd ef yn ol dymuniadau a seichiadau naturiol, a pharhaodd yr undeb cariadus a thangriefeddus hyd ddiwedd ei bywyd. Dechreuodd Jane Rees glafycbu oY cystudd a ddygodd ymailh ei bywyd er ysblwyddyn yn ol. Ar foreu Sabbath wrlh fyned i'r adcloüad gwlychodd yn ddirfawr yn y gwlaw oedd yu ymdywallt o'rnefoedd, bu yn ei dillad gwlybion dros amser yr oedfa a hyd nes dychwelyd adref. Ni bu awryn iacho'rdydd hwnw allan. Bu amryw feddygon pcll ac agos yn l'hoddi iddi eu 29 cyfferi, ond bu y cwbl yn aflwyddiannus i symud ymaith ei hafiechyd. Av ol dyoddef hir a thrwm gystudd, gyda gradd mawr o amynedd a thawelwch ysbryd, bu farw yu esmuylh, megys un yn cwympo i hûncwsg, ar y 30 o Ebrill 1838. Ar ddydd ei chladd- edigaeth ymgasglodd tyrí'a fawr o berthyn. asau a chyfeillion i Benywaun i wneuthur iddi y gymmwynas olal'. Pregethodd i'r dorf gynnulledig yno y Parch. D. Davi;>s, Aberteifi, ar destyn a ddewisasid ganddi hi flynyddau cyn marw, sef Iob 3. 25.—"Canys yr hyn a fawr ofnais a ddaeth arnaf, a'rhyn a arswydaisaddygwyddodd i mi." Gobeithir a hyderir y caitf y testyn a'rbregeth ddwfn efFaith yn barhaus ar feddyliau y gwrandaw- wyr. Ar ol cyfoc'i y corfì' allan o'r tŷ cychwynwyd tua'r Llan, dan gerdded y» araf', a chladdwyd iii yn tnynwent plwyf Trewyddel, lle y gorwedd ei chorff' dan warcheidwadaeth angylion Duw hyd foreu udganiad yr udgorn mawr. Adolyywn ei chymmeriad fel Gwraig. Yr ydoedd yn wraig gariadus, bwyllog, ddeall- gar, diwyd a llafurus iawn. Cydymdeiuilai ;Vi phriod yii mhob peth: wylai gydag ef yn ci adfyd, a llawenycliai gydag ef yu ei Iwyddiant. Nid rhyfedd fod ei chymmeriad ymaüh wedi achosi y fath bruddder a lii:- aeth yn mynwesei hanwyl briod. Rhodded yr Arglwydd iddo neith yn ol y dydd, a rhagor o'i gymdeithas rasol yn wyneb coüi cwmpeini ei wraig. Fil Mam. Gall wyth o ferched a brawd i bob un o honynt dystio amdani, Mai mam dirion, gnredig, lanwedd, oí'alus ac anwyl iawn ydoedd hi. Fel mam ck!a bu yn magu ei phlant, yu eu dysgu, cu cynghori, eu ceryddu, eu cysuro, ac yn gwecldi'o drostyut a chyda hwynt lawer canwaith. Cynghor- odd hwy yn ci horiau'diweddaf, gan ddy- wedyd, " Fy mhlant anwyl, gofalwch fyw yn agos at yr Arglwydd, a byddwch fí'ydd- lon yn ei waith hyd angeu." Fel cymmydoges. Carai fyw mewn bedd- wch à phawb—ni wnai vniyraeth â materioa