Symud i'r prif gynnwys

DYSGEDYDD. Rhif 438.] MEHEFIN, 1858, [Cyf. xxxvii. ¥ (Egmttoîjstaîr. DüWINYDDIAETH AC EglURIADAU Ys- GRYTHYROL— Traethawd arBregethu.................. 205 Cwestiwn pwysig Simon Pedr......... 211 Dyn yn Feistr arno ei hun, neu Hun- anlywodraeth........................... 212 Gwers-lyfr yr Ysgol Sabbathol......... 214 Crefydd a Gwaed ........................ 218 Y ddau Amser............................. 221 Arwyddion yr Amseraü— Manteision Diwydrwydd a Darbod- aeth i'r Bobl weithgar ............... 219 Addysg— Llythyr o Australia ..................... 225 Y Mynydd-dir a'r Gwastadedd, neu ddadl rhwng Rhydderch a William 227 Detholion— Edifeirwch gwely marw.................. 231 Pa beth a wnaeth y Bibl?............... 232 "Ydwyf".................................... 233 Lawrence Saunders....................... 233 Barddoniaeth— Galareb am Hugh Breese............... 234 Gardd Gethsemane....................... 235 Peroriaeth^ Deiniolen....... 236 Hanesion Crefyddol— Cyfarfod Chwarterol Mon............... 237 Adagoriad Capel Conwy ............... 237 Y Fibi Gymdeithas....................... 238 Anrheg i Weinidog...................... 238 Hanesion Gwladol— Llywodraeth drwy Gleddyf............ 239 Y Pleidiau yn Senedd Prydain Fawr. 240 Arigen y bobl, ac Eglwys Gadeiriol St. Paul................................... 240 Mwy o arian nag o synwyr ............ 241 Rhwygiad Tân-belen..................... 241 Esgoriadau, Priodasau, Marwolaethau 242 Hanesion Cyferedinol— Dr. Johnson a'rEglwys.................. 243 Y Milisia.................................... 243 Tyddynod bach............................ 243 Y Telegraff................................. 243 Cyllid y Rheilffyrdd ..................... 243 Y Gyfraith................................. 243 Athronwyr................................. 243 Tollau aChyllidau........................ 243 Cerddedwr meddygol.................... 243 Dymunoldeb sefyllfa briodasol......... 243 Y Cywion a'r plyf......................... 243 Rheswm dros briodi ..................... 243 Plant yn dysgu............................ 243 Defnydd adar.............................. 243 Rhoddydd argraffnod Postawl......... 244 Gweithiwr ar dyddyn..................... 244 Y Cnydau.—Dirwyo Periglor......... 244 Hynafgwyr................................. 244 Yr Offeiriad Pabawl..................... 244 Y dyn a'r deuddcg gwraig ............. 244 Trethu y Telegraff............-............ 244 Y Fibl Gymdeithas....................... 244 Cybydd.—Damwai n erchy 11............ 244 Camgymeriad pwysig.................... 244 Carmel, gerBethesda..................... 244 Corris........................................ 244 Tywyn, ger Rhyl......................... 244 DOLGELLAU: ARGBAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Fris Cob.