Symud i'r prif gynnwys

DYSGEDYDD. Rhif 455.] TACHWEDD, 1859. [Cyf. xxxviii. ¥ arpmifrsftiaffl. Duwintddiaeth ac Egldriadau Ys- grtthtrol— Yr Epistol at yr Hebreaid............... 405 CynghorlesaGrist........................ 409 Basgedaid................................... 412 BTWTD AC AM8ERAU ENWOGION— Pulpud Llundain—Y Parch. Thomas Dale, MA............................... 422 Cyfrinachau Aelwyd F'ewythr Robert —-At Ddarllenwyr yr Aelwyd...... 424 Addtso— Yr Eglwys a'r Dreth..................... 413 Annibyniaeth yn Nghymru............ 417 Sylwadau ar Gyfarfod Undeb Cyn- nulleidfaol Lloegr a Chymru......... 421 Cofnodau Misol........................... 431 Y Wasg— Pregethau y diweddar Barch. David Charles.................................... 426 YBeirniad, Bhifyn 1..................... 427 Yr Ymholydd Ieuanc yn nghylch Cre- fyddau Sefydl. ac Ymneillduaeth. 429 Gciriadur Cenedlaethol Cymraeg a Saesoneg................................. 430 Goddiweddiad Pechod................... 431 Dbtholion— Athroniaeth.—Cyfansoddi cyflym.... 432 Athrylith.—Digofaint diles............ 432 Amrywion.................................. 432 Barddoniaeth— Cân ddadleu. rhwng Moses ac Aiphtwr 433 Plant da y Bibl—Joseph................ 434 Gethsemane................................ 434 Excelsior.................................... 435 YBarcud Papyr........................... 435 Hanesion Creftddol— Cyfarfodydd Cenadol yn Awstralia... 436 Yr Undeb Cynnulleidfaol etto......... 438 Cyfarfod Pantteg.......................... 438 Marwolaeth y Parch. J. A. James ... 439 Y Cyngrair Efengylaidd a'r Adfy wiad yn Iwerddon ............................ 440 Hanesion Gwladol— St. George's-in-the-East................. 440 Marwolaeth Mr. I. K. Brunel.......... 441 Marwolaeth Mr. Robert Stephenson . 441 Deugain o Lestri wedi eu colli......... 441 Tynged Syr John Franklin ............ 442 Pa beth sydd i'w wneud â China...... 442 Italy a'r Eryrod........................... 442 Yr anhawsder gyda'r Amerig......... 443 Esgoriadau, Priodasau, Marwolaethau 443 Hanesion Ctffredinol— Syr John Coleridge ...................... 443 Alltudi aeth.—Mr. Brunel............... 444 Dygwyddiadau aruthrol ................ 444 Argraffnodau llythyrau.................. 444 Craigddysgwr.—Breuddwydio......... 444 Ffrwydriad.—Rhwygiad peiriant...... 444 Damwain ar Reilffordd.................. 444 Trychineb rhyfedd.—Tânau............ 444 TollauTea, Coffi, a Siwgr............. 444 YGreat Eastern........................... 444 Dr. Livingston.—Hirhoedledd......... 444 Y Cryddion yn sefyll allan ............ 444 Llosgi i farwolaeth........................ 444 Llong awyrol Amerigol newydd...... 444 Y Pla yn Beyront.^Peth erchyll...... 444 Y Brenin Bomba.......................... 444 Llofruddio Cristionogion ............... 444 Arglwydd Brougham.................... 444 DOLGELLAU: ABGBAFFEDIG GAN EVAN JONES, BBYNTEG. Pris 6ob.