Symud i'r prif gynnwys

DYSGEDYDD. Rhif 464.] AWST, 1860, [Cyf. xxxix. $ <t$ímtov&Uìs. Düwinyddiaeth ac Egldriadad Ys- grythyrol— Gwroldeb Moesol.......................... 292 Llywodraeth Daw ar y byd............. 298 Bywyd ac Amserad Enwogion— John Angell James..................... Ann Edwards............................ Addysg— !-- Pryddest—Y ddau ddysgybl yn my- ned i Emmaus............................ Athroniaeth pethau cyffredin........... Sidney Smith ar gynnydd............... Golýgiad Rhyfel........................... Hanner cant o resymau.................. Detholion— YFfair.................................. Y ntodd i fyw yn hir................ Mamau ................................. Gwir onestrwydd.................... Tynged................................ Anmharch............................. Colyncacynçn........................ Cenfigen................................ Cwsg................................... Briwsion.............................. Gemau duwinyddol—Egwyddor Barddoniaeth— Rhedeg i Galfaria................... 285 290 303 304 306 307 309 309 310 311 311 311 311 311 311 311 311 311 312 "ODad, maddeu iddynt".............. 312 Duw, cariad yw........................... 312 Peroriaeîh— Ephesus...................................... 313 Hanesion Crefyddol— Cenadaeth Ganoldirol Affrié, Cymanfa sir Forganwg........ Cymanfa sir Gaerynarfon..... Cymanfa Macbynlleth.......... Cymanfa Dinbych a Fflint.... Gartside St., Manchester..... Cymanfa Meirion................ Urddiad........................... Foel, Garthbeibio................ Urddiad yu Llanarmon........ 314 315 315 316 317 317 317 318 318 319 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr........,......... 319 Cyfrifiady bobl............................ 320 Pa fodd y maeyrarian yn myned?... 321 Dirmygu y gweithwyr................... 322 Sicily........................................ 323 Yr Ymerawdwr, y Pab, aBomba.... 323 Cyflafan erchyll ar Gristionogion yn Syria...................................... 32-1 Esgoriadau.................................. 324 Priodasau................................... 324 Marwolaethau.............................. 324 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pri» 6ch.