Symud i'r prif gynnwys

DY8GEDYDD CREFYDDOL, &,C. Rhif. 112,] LBRILL, 1831. [Cyf. X. COFIANT AM MR. OLIYER HEYWOOD. -0- Yr oedd Mr. OlWer He\wooi> yn un o'r anghydffurfwyr a drowyd allan o Eglwys Loegr, gydag ynghylch dwy fil o weinidogion eraill, Awst 21, lf>G2. Ganwyd ef yn agos i Bolton yn Lancashire, yn niis Mawrtli 1629. Go- sodai nòd neillduoì ar y dydd y cafodd ei fedyddio, a byddai yn ei gofio o flwyddyn i flwyddyn drwy ei oes, gan gyflwyno ei hnn o newydd i'r Ar- glwydd. Yr oedd ei gydwybod yn hynod o dyner er yn fachgcn, adyw- edai yn fynych ei fod yn dymnno yn fawr cael bod yn weinidog da i lesu Giist, Hyn a dueddodd ei dad i'w gytìwyno i waitli y cyssegr: ac ar ol cael addysg paratoiadol, cafodd ei ro- ddi yn un o brif-ysgolion Caergrawnt. Ei dad duwíol a aeth gydag ef pan yr oedd yn myned yn gyntaf i Gaer- grawnt; ac wrth ymadael ag ef rhodd- odd yn ei law ysgrif yn cynwys y dwys gynghorion canlynol;— "Fy mab anwyl; uwehlaw pob peth llafuriwch am lieddwch Dnw, trwy ddarostwng eieh cnaid ger ei fron foreti a hwyr, ac yn amlach, fel y caffoch foddlonrwydd fod y gwaith da wedi ei ddechreu yn eich henaid. Byddwch yn ddiwyd iawn yndarllen yr ysgryth- yran, fel ag y byddoch yn arfog yn erbyn temtasiwnaii, ac yn allnog i argyhoeddi gwrthddadleuwyr. Llafur- iwch i feithrin bobdydd ryw feddyliau santaidd, a myfyrdodan y&brydol, ac ysgrifenwcb liwyntmewn Hyfr, a get- wch y Hyfr 'Myfyrdodaii fy ieuenctyd/ Ysgrifenwch beuau pob pregeth a glywoch; ac ys^rifenwch rai o bonynt EliRH.1., Ib31.] mewn llaw eglur, a danfonweh hwynt i'ch anwyl fam. Meddyliwch yn aml inor fyr a gwerthfawr yw eich amser, ae mai ar hwn y mae eich tragywydd- oldeb yn ymddibynu. Na ddewiswch fod yn ormod arnoch eich hunan, rhag i chwi fod yn rhy bruddaidd ; ac na hoffwch fod yn ormod ymhlitli cyfelll- ion, rhag i chv\i fod yn ysgafn; ond uwchlaw pob petb goehelwch gyfeill- ion anaddas." Yr wyf yn meddwl fod y cyn^howon hyn yn deilwng iawn osylwpawb ag ydynt yn inyfyrio gyda golwg ar waith y weinidogaeth. Ar ol darfod â'i amser yn yr ysgol, ordeiniwyd ef i fod yn weinidog yn eglwys Coley, yn Yorhshire, yn niis Tachwedd, 1G50. Y'ma bn yn llafiuio gyda neillduol Iwyddiant, hyd nes y cafodd ei droi allan o'r eglwys, gan ddeddf yr unffuifiad. Dywed y i/hai ag oedd ganddynt y nwinteision goren i wybod, fod miloedd wedi cael eu dychwelyd dan ei weinidogaeth. Ar ol ei droi o'r eglwys dyoddefodd lawer o erledigaeth.—Dirwywyd ef yn fyn- ych,—Yn aml y bu mewn carcharau— ac yn fynych iawn yn gorfod diauc oddiwrth eì deuln ac ymguddio o le i le, rhag ofn ei erlidwyr. Adroddir yn lianes ei fywyd lawer o fyr hanesion am ddaioni neillduol yr Arglwydd tuag ato, yn gofaln am dano yn ei gyíyng- derau. Un waîth yr oedd ef a'i deulu mewn cyfyngder mawr, heb ddira ymborth yn y tŷ— y plant bach yn declirea gwaeddi am fwvd heb ddim i'w cael. " N