Symud i'r prif gynnwys

DYSGEDYDD. Rhif. 477] MEDI, 1861, [Cyf. xl. ¥ <&$nntowiaù* Ddwinyddiaeth ac Egldriadaü Ys- grythyrol— Y Dysgybl yn croesawu ei Athraw... 325 Gwaedd yr euog damniol............... 335 Pregeth ar gynnaliaeth y Weinidog- aeth Gristionogol...................... 338 Addysg— YWyddfa a Charnedd Llewelyn... 342 Y Genadaeth............................... 354 Arwyddion yr Amserad— Ymfudiad i Rufain........................ 347 Y Wasg— Cydymaith yr Ysgrythyr................ 349 Athroniaeth Trefnlachawdwriaeth... 349 Testament y Cyfeiriadau................ 350 Hanes by wyd y Parch. Lewis Powell. 350 Detholion— Disraeli ar yr Iuddewon............... 351 Cenfigen..................................... 352 Anffyddiaeth.............................. 352 Cyfeillgarwch.............................. 352 Crefydd...................................... 352 Tröedigaeth yn angenrheidiol.......... 352 Anffyddiaeth yn gildio................... 352 Hyfrydwch crefyddol..................... 352 Y tri lleferydd............................... 352 Trugaredd................................... 352 Rheolaudoethineb......................... 352 Barddoniaeth— Er cof am Ann fach....................... 353 Llinellau hir athoddaid.................. 353 Llawenydd y nef.......................... 353 Beddargralf Mr. J. Chaloner, Wern.. 353 Mair ei fam yn gwenu arno............. 354 Y diogyn yn amser cynhauaf........... 354 Merch Mr. William Coslett............. 354 Cyfeillgarwch.............................. 354 Hanesion Crefyddol— Calcutta, India Ddwyreiniol............ 355 Adfywiad crefyddol yn ynys Raro- tonga....................................... 356 Cymanfa Cèryg Cadarn.................. 356 Cymanfa Meirion.......................... 357 Cymanfa Manchester..................... 358 Urddiad gweinidog........................ 358 Sefydliad gweinidog..................... 358 Fflint......................................... 359 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr................... 359 Arglwydd JohnRussell.................. 360 Cofadail Doctor Watts................... 360 Darganfyddiad............................. 361 Pasuty mae rhyfel yn gwneud dyn ynbeiriant................................ 362 " Dygwyl Swithin "....................... 362 Italy.......................................... 363 Rhufain...................................... 363 Amerig—Ymladdfa fawr................ 363 Esgoriadau, Priodasau.Marwolaethaa 363 Hanesion Cyffredinol— Ymfudwyr.—Tòriad ammod............ 364 Llythyrgludwyr anonest................. 364 Lladdiad drwy fellt.—Dau ar foddi... 364 Cwympiad twnel.—Mushrooms....... 364 Pedwar o bersonau wcdi eu Uadd...... 364 Tân, Muslin, a Chrinoline.—Deillion 364 Genetbod priodadwy...................... 364 Ofí'eiriad Pabaidd mewn dalfa......... 364 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6cb.