Symud i'r prif gynnwys

DYSGEDYDD. Rhif. 486.] MEHEFIN, 1862, [Cyf. xli. ¥ arimtttaîî?0taîî. DüWINYDDIAETH AC EgLDRIADAü Ys- GRYTHYEOL— '* Y Ffieidd-dra anghyfanneddol yn y Ile Santaidd"........................... 212 Heb Esgeuluso eich cydgynnulliad eich hunain.............................. 216 Etholedigaeth.............................. 218 Bywyd ac Amserad Enwogion— David Pritchard, Ysw., Ceniarth, ger Machynlleth ............................ 205 Addysg— Rhyddid, Cymdeithas, a Lly wodraeth 222 Y Genadaeth .............................. 226 Manteision ac Anfanteision Cyfoeth. 227 Priodasau Cyfathrachol.................. 229 Y Wasg— Caneuon Min y Ffordd.................. 231 Y Blodeuas................................. 231 Barddoniaeth— Y Pedair Chwaer 231 Hanesion Crefyddol— Gwyl y Ddau-can-mlwyddiant ....... 232 Cyfarfod Blynyddol y Fibl Gymdeith. 238 Cyfarfod Chwarterol Mon............... 239 Urddiad..................................... 239 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr.................. 239 EfFeithiau Moesol Scfydliadau Milwrol 240 Rhyfel a'r Genadaeth.................... 241 Ymfudiad i Wledydd pell............... 241 Trochi DynClaf........................... 241 Trysorfa Gweddwon Hartley.......... 242 Amerig a'i Brwydrau.................... 242 Ffrainc....................................... 242 Esgoriadau................................. 242 Priodasau................................... 242 Marwolaethau.............................. 242 Hanesion Cyffbedinol— Ansawdd pethau yn Lloegr............ 243 Annogaeth ................................. 243 Y Dr. Wolff................................. 243 Annuwioldeb arswydus.................. 243 Llofrnddiaeth erchyll..................... 243 Crogi.—Pullinger y methdalwr......... 243 Cylchau.—Tân mawr..................... 243 Balm o Gilead.............................. 244 Pytatws.—Pum' geneth.................. 244 Negroaid rhyddion,—Troseddwyr ... 244 Milwyr.—Gwlad yr aur.................. 244 Dweyd ' ffortun'........................... 244 Peiriant dyrnu.............................. 244 Creulondeb at bleDtyn .................. 244 Pris tir yn y Brifddinas.................. 244 Blino'n gweithio.—Eira................. 244 Ffrwyth gofal.—Gwres o'r Ser......... 244 YGwenfoliaid.............................. 244 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Prls 6eb. Z~V