Symud i'r prif gynnwys

DYSGEDYDD. Rhif. 489.] MEDI, 1862. [Cyf. xli ¥ Cgttttüîggtaìí. DlTWINTDDIAETH AC EGLDRIADAU Ys- GRTTHTROL— Penderfyniad a Hunanymwadiad...... 332 Gobaith y Cristion........................ 334 Etholedigaeth.............................. 334 Btwtd ac Amserad Enwogion— Thomas Lewis, Ysw., Cae'rsaer...... 325 Addtsg— Hanes Eglwys Capel Helyg............ 338 "Diwedd y gân fydd y Geiuiog"... 343 Y Ddwy Fil.............................. 345 A ydyw y Bydysawd wedi ei boblogi ? 346 Arwtddion tr Amserad— Cwymp Babilon........................... 330 Detholion— Y naill Briddfaen ar y llall............ 347 Castellydd yn yr Awyr.................. 348 Diwylliant ................................. 348 Y ffordd i drin Enllibwyr............... 348 Barddoniaeth— "Y Weddw Dlawd"..................... 349 "YDdwyFil" ........................... 349 Llinellau Coffaol am Louisa Charles Lloyd..................................... 350 Deigryn Galar............................. 350 Hiraeth TadamunigFab............... 351 Y Cwch Bywyd........................... 351 Beddargraff Gwraig Rinweddol...... 351 "Wrth anfon rhodd fechan at Gape 1 Salem, Porthmadog.................. 351 Peroriaeth— Llandinawg................................. 352 Hanesion Cheftddol— Madagascar................................. 353 John Jones, Penisa'rwaen............. 354 Mr. Hugh Davies, Penlan, Corwen... 354 Cymanfaoedd—Llundain............... 357 Manchester.............................. 357 Urddiadau—Sirhowy.................... 357 Caerlleon................................ 357 Cyfarfod Chwarterol Mon............... 358 Capel Newydd Cymreig yn Man- chester.................................... 359 Anrhydedd i Gymro..................... 359 Anrheg Briodasol........................ 359 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr................... 360 TrueniaGwawd........................... 360 Arglwydd Palmerston a Mr. Cobden. 361 Ymneillduad GwrEglwysig............ 362 China........................................ 362 Italy.......................................... 363 Amerig—Moesoldeb y Gwersyll...... 363 Esgoriadau................................. 363 Priodasau................................... 364 Marwolaethau.............................. 364 Hanesion Cyffeedinol— Cyfrîfiadau Troseddiadol............... 364 Pytatws...................................... 364 Colled drwy dânau........................ 364 Llosgi........................................ 364 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6cfa.