Symud i'r prif gynnwys

-CYCHWYNWYD YH I82l-i DAN OLYGIAETH Y PARCH. OWEN EVANS, D.D., MR. JOSIAH THOMAS, LIYERPOOL. CYNWYSIAD: Y Ddau Fynydd—Sinai a Seion. Gan y Parch. Owen Evans, D.D. Duwinyddiaeth yr Efengylau. Ysgrif III. Gan y Parch. James Charles, Dinbych. Lleoedd Hynod yn Hanes ein Henwad—Heol Awst. Gan y^ Parch. D. Evans, Caerdydd (Caerfyrddin gynt). .. ,- "Seüiau'r Ffydd."—Ymgom Shon Gruffydd a Shon Jones. \. Ail Ran. Gan y Parch. J. G. Jones, Cana, Mon. Y Ddiaconiaeth. Gan Mr. R. Williams, Llanfechell, Mon. .. Y Diweddar Barch. Benjamin Philhps, Ty'nygwndwn. Gany Parch. Job Miles, Aberystwyth. .. ' Congl yr Ysgol Sabbathol. Gan y Parch. J. J. Jones, B.A., Llanelli .. .. .. .. .. Nodiadau Misol:—Gan O. E. Cyngrair yr Eglwysi Rhyddion Y Sefyllfa Wleidyddol .. Bywgraffiaeth:—Y diweddar Robert Griffiths, Lord Duncan Street, Salford. Gan Mr. W. O. Jones, Manchester. Y Genhadaeth. Gan Bryniog. .. ... Adolygiadau .. Barddoniaeth:—Yr Eira .. Coínodion Enwadol .. .. .. Ÿr Eìw at gynorthwyo Gweinidugion a thregethwyt Oedranus ac Anghenas. 149 156 161 167 172 176 179 186 188 188 19a DOLGELLAÜ: ARGRAFFEDIG, DROS YR YMDÛIRIEDOLWYR, GAN W. HUGHES A'l FAB. ^1&£X, PRIS 4c. V MIS.