Symud i'r prif gynnwys

DAN OLYGIAETH Y PARCH. OWEN EVANS, D. O., MR. JOSIAH THOMAS, LIVERP0OL. CYNWVSIAD: Darlun ein diweddar Frenin. Marwolaeth y Brenin. Gan O. E. "Glyn Cysgod Angeu." Gan y Parch. Owen Evans, D.D... Lleoedd Hynod yn Hanes ein Henwad—Heol Awst, Caer- fyrddin. (Parhad). Gan y Parch. D. Evans, Caerdydd (Caerfyrddin gynt). .. .. .. Ymarferiad yn Amod Cynydd. Ysgrif II. Gan Pedrog. .. Penod o Adgofion Personol am y diweddar Mr. Tom Roberts, Caerdydd. Gan O. L. Nodiadau Misol:—Gan O. E. Marwolaeth Dr. Alexander Maclaren Cyfarfodydd yr Undeb Cynnulleidfaol Tysteb y Parch. T. Johns, D.D., Llanelli .. "Seiliau'r Ffydd." Trydydd Ran. Gan y Parch. J. G. Jones, Cana, Mon .. Y Diweddar Barch. Richard E. Rowlands, Aberystwyth (darlun). Gan y Parch. J. Llewelyn, Borth. Congl yr Ysgol Sabbathol. Gan y Parch. J%J. Jones, B.A., Llanelli. .. .. .. .. Adolygiadau .. .. .. ..... Barddoniaeth Nodion Enwadol, &c. Gan W. P. H. Yr üiw at gynorthwyo Gweinidogwn a Fhregethwyr Oedranusac Jnghenẃ. 245 247 253 260 266 270 271 273 273 278 D0JLGE1.LAÜ: AllUitA*KKDIG, DROS YR YMJ)tìIRIKDOLWYU, UAN W. HUGHKS A'l FAB.