Symud i'r prif gynnwys

*toif. 5X8. Cyf. «av. g mae -à "¥t &nntrjTjntoT;" toetot et uno. OHWEFEOE, 1865. Deddf ac Anallu..........q...........^.................«.„....................... 37 Y Gyfeillach Eglwysig—Adrodd Profiadau ................................. 39 Sabbath ar Fryniau Jamaica..................................................... 42 Nì Fedyddiodd yr Iuddewon erioed drwy drochiad....................... 46 Dechreuad'a Chynnydd yr Achos Annibynol yn Aberhosan......... 48 Llinellau er Cof am Mrs. Evans, Penygroes................................ 51 Byw, Marw.............,............................................................. 52 Yr Ysgol Sul—Cynghor i Athraw............................................... 54 ;Sylwadau a Chofnodau—Davenport o Stamford, Nani o Grugybar, g Hugh Owen 0 Fronyclydwr, ac Edmund Jones a Lewis Rees...... 55 Ymweliadau Gweinidogaethol.................................................... 56 Effeithiau niweidiol Rhyfel ar y Genadaeth....................... 58 Adolygiadau-.TheMyvyrianArchaiologyofWales........................' 58 , lelyn yr Ysgol Sabbathol, Corff 0 Dduwínyddiaeth, Beibl y Teuíu.. 58 lestament yr Ysgol Sabbathol, Y Symbylydd............................ 59 Cyfansoddiadau Buddugol Eisteddfod Cyrnreigyddion Bethesda....... 59v Cofnodion Enwadol—Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd......... 59 Cyfarfod Chwarterol Annibynwyr Cymreig sir Benfro................ 60 UrddiadMr. John Thomas..............................................;....... 60 Cyfarfod Chwarterol Meirion, Agoriad Capel Pedair Croesffordd. 61 Y Drysorfa, Gpffadwriaethol....................____.......................... 62 Cyfarfodydd jfjlynyddol, Cyfrifon Cyfarfodydd Chwar. D.'.a Fflint.; 63 Hanesion—Ffeithiau galarus 0 Polynesia, Grynodeb o Hanesion......., 64 Prophwydoliaeth y diweddar Napoleon Bonaparte yn St. Helena ... 66 Esgoriadau, Priodasau, Marwolaethau.......................................... 68 Yft ELW AT OYHNORTHWYO OWÉlNlDOOION A PHREfl ETH WT R 0 E DR A N U S. DOLGELLÄUr ARGRAFFEDÌG GAN WILLIAM 'hUGHES & Ço, PRIS PËDAIR CEINIOC.