Symud i'r prif gynnwys

RMf. 526. Cyf. xliv. Gfcgìia't fjton g mae ¥r ann iörjntoi" tocìn ti uno. HYDREF, 1866. . $ <ffgiml0|>0ialv. Anerchiad i'r Myfyrwyr yn Athrofa y Bala.................................. 813 YRhywbeth..............................■............................................* 320 Mrs. Rowland Evans, Morben..................................................... 324 Y Mynyddoedd Tanllyd............................................................. 328 Ymweliad y Parch. J. Thomas, Liverpool, a Mr. C. R. Jones, Llan- fyllin, â Thalaeth Ohio............................................................ 332 Ymadawiady Parch. J. Thpmas âg America................................. 336 Llythyr oddiwrth Gymanfa yr Independiaid.................................. 337 Adolygiadau:—Diaconiaeth y üiaconesau..................................... 340 . Pryddest Farwnadol...........................•—................................... 341 Cofnodion Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol Maldwyn..................... 342 Cymanfa Le'rpwl......................•........................................... 343 Athrofa y Bala..................................................................... 344 Mrs. Williams, Tuhwnti'rbwlch............................................... 344 Mr. Robert Davies, Ge ili, Rhesycae........................................... 345 Hanesion:—Llwyddiant yn Calcutta—Y Cynauaf........................... 346 Ffair Gwarthega Cheffylau yn Barnett.................................... 346 Ystorm................................................................................ 347 YGeri................................ .,............................................ 347 Crynodeb 0 Hanesion............................................................. 347 Priodwyd, Bu farw.................................................................. 348 YB ELW AT OYNNORTHWYO OWEINID0GI0N A PHREOETHWYR OEDRANUS. DOLGELLAUs ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES & Co. PRIS PEDAIR CEINIOO.