Symud i'r prif gynnwys

i», Rttif. 549. (S^îia't fiton Cyf. xlvi. ei wito. MEDI, Yr Ysgol Sul-Tri Llyfr yr Athraw.—....................................... 29^ Y Dyddiau Gynt, neu Hanner Can' Mlynedd yn ol......................... 296 Holl Bethau yr Eglwys mewn Gariad........................................... 300 Mr. John Davies a Phregethu Cynnorthwyol................................. 304 Gwrthgiliwr at Wrthgilwyr....................................................... 310 Annibyniaeth Eglwysig.............................................................. ,3,12 Gohebiaeth o'r Ameriça............................................................. $1$ ; Adolygiadau:—Geirlyfr yr Ysgol Sul.......................................... 314 Gweddnewidiad Crist,............................................................... 315 j Diflanedigrwydd Ymerodraethau Sylfaenedig ar y Cleddyf.............. 316 |} Coffadwriaeth am Mr. William Jones, Utica......;.......................... 316 y Meddyliau Detholedig............................................................... 317 Cofnodion Enwadol:— Cymànfa Bedair Sirol Deheudir Gymru......... 3J? Cymanfa Mynwy.....................................................!..,......... 320 ■ Cyfarfod Chwarterol Mon...........................*.......................... 321 Cendl.................................................................................. 321 At Gyhoeddwyr y DYSGEi>yi)i>................................................ í|22 Cwmbran Isaf, Mynwy.................................................,....... 322 Aberhpsan—Urjfcjad y Parch. J. R. Roberts.............................. 322 Addoldy Glynnead...................i,........................................... »29 Claddedigaeth y Parch. W. Griffiths, Llanbaran-r.. •••••••............• 324 Margaret Jones, Bala...............,.....................,........,.........-..•• 32£ Ancgoriad Elim, Cwmdar............----- ............•..................... 326 Hanesion. _Yr Arsawd Diwygiadol........................................... 326 Camsyniad ^n nghylch Rhyfel...................•......•••.................... 326 Hanesion Cyffreüinol............................................'................. &1 Priodwyd, Bu Farw...............................................................*328 YR EIW AT G YNH ORTHWYO OWEINlDOa IS N A PHBIOETH wfB OEOHAHUS. DOLGELLAUi ABGRAFFEDIG GAN WILLUM HUGHES. PRIS PEDAIR CEIWOO.