Symud i'r prif gynnwys

Rhif. 557. <, ^sgedj^ Cyf. xlvll. p mae 44 ¥t &nnt!)8ntoi*" tortu et uno. MAI, 1868. $ <&gmtiîîî?0taìu Anerchiad i Fyfyrwyr y Bala..........................................,........ 149 Marw yn yr Arglwydd............................................................. 153 Cofiant Mr. J. Hughes, Caeraarfon—Pen. III................................ 163 William Ewart Gladstone........................................................'.. 165 Yr Hen Ddtsgsdydd, ei Amserau, a'i Waith................................. 167 Yr Enaid................................................................................ 169 Tôn—Sardis, 6. 6.8. (M. 14)....................................................... 170 Barddoniaeth:—Cywydd y Darfodedigaeth................................... 171 Rhestr o Wyrthiau Crist............................................................ 172 Yr Ysgol Suh—Dwy Wers........................................................ 173 Byrgonon am Margaret Jane Lewis o Fangor............................... 175 Cofnodion Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol y rhan Gymreig o sir Benfro...............................................................,*................. 176 Llanbedr............................................................................... 177 Tredegar.................................................................................. 177 Arholiad Myfyrwyr Athrofa yr Annibynwyr yn y Bala,................. 179 Marwolaeth Miss Parry, Gàreg Domos, Caergybi......................... 180 Cyfarfod Chwarterol Dinbych a Fflint........................................ 181 Cyfarfod Chwarterol Meirion................................................... 181 Hanesion:—Dilead Eglwys Iwerddon...............................„.......... 182 Rhesymau dros Sefydliadau Gwladol 0 Grefydd............................. 182 Addysg y Llywodraeth...........................................,...,,,............. 183 Anrhaith Rhyfeloedd diweddar,.............................,....,................ 183 Rhufain............................................................................... 183 Austria................................................................................. 183 Hanesion Cyffredinol........................................................,....... 183 Priodwyd, Bu Farw................................................................,-. 184 Yft ELW AT OYNNORTHWYO OWEINIDOBION A PHREOETHWYR OEBRANUí DOLGELLAUi ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HÜGHES. PRIS PEDAIR CEINIOC,