Symud i'r prif gynnwys

Y DYSGEDYDD: GTDA'E HWN YK TJNWîD YR ANNIBYIWR. CHWEFBOE, 1870. Y CYNNWYSIAD. Düwinyddiabth:—Cornelius y Canwriad..............................m 37 Hawliau Plant bedyddiedig i gael Cymundeb..... ................. 44 Bywgraffiaeth:—Mr. Edward WiUiams, Manchester House, Pen- Yk SgoÍsaSÌthÔlÌ-Y mántêision i Ferched fod yn âêiödäüö'r BAHÄÎAËTH^ddarg^affHÜghËÜÌs^ | MorfaMadog.......................................................................... »6 Ystorm......................................................*.......................... »6 YDdafad.............................................................................. 56 Yr Wydd dew........................................................................ 56 Yr Amaethwr.......................••••••.......................................... 56 Y Maes CENADOL-.-Cenadaeth Madagascar................................. 56 Adolygiadau:—Cymru mewn perygl.......................................... 57 Addysg:—Gwyliwch y dechreuad............................................... 59 Cofnodion Enwadol:—Cyfarfod Chwarterol Meirion................... 60 Cyfarfod Chwarterol Undeb Deheuol Morganwg.......................... 61 Cyfarfod Chwarterol Arfon......................................,............... 61 Cyfarfod Gogleddol Morganwg..............*................................. 62 Urddiad yn Llanelltyd............................................................ 63 Urddiad yn Mostyn................................................................. 63 Marwgoffa—y Eerch a'r Tad.............n*"*7............................... 6a Marwolaeth Daniel Williams, Ysw., o'r Garth. Bangor.................. 65 Hanesion:—Marwolaeth y Parch. Eowland Williams, D.D............. 65 Etholiad Meirionydd................................................................ 65 Y Senedd-dymmor nesaf.......................................................... 66 Trem ar wahanol barthau o'r byd.............................................. 67 Priodwyd, Bu Farw..............................................,................. 68 Yr Blw u>^gp^*')n Gweinidogion at /ij ^^3^Hfer^ a Phregethwyr gynnorthwyo \ EÉIiiÌûÌlB $'' oedranus. DOLGELLAUi ARGBAFFEDIG GAN WILLIAM HÜGHES.