Symud i'r prif gynnwys

Bhif. 590. Pris le. Cyf. 1. Y DYSGEDYDD: "] gyda'r hwn tb ünwtd YEÍ AINIBYNWR. CHWEFEOR, 1871. Y CYNNWYSIAD. Duwinyddiaeth:—Cyfaríodydd Pregethu.......................... 37 Dyn fel Deiliad Llywodraeth Foesol.... Ẁ. r..........;„..; $...),..... 42 Yb, Eglwysi Cymbeig:—Dechreuad a Chynnydd Annibyn-' _ iaeth yn Nhalysarn.........................;•:•......................... 48 Barddoniaeth:—Marwnad Goffadwriáetîtöl y diwéddar Bàrch. C. Jones, Dolgellau, Hen Olygydd y Dysgedydd..-..:........; 54 Y Maes Cenadol:—Cenadon Enwog.-^VIII. John Williama 57 Dehau Affrica—y Genadaeth Fatebelàidd........................... 60 Y Cymdeithasau Cyhoeddus:—Cymdëithas yr Achosion Seisnig...................................................................... 62 Detholion:—-Bachgen penderfynol...................................... 63 Bachgen arall—Ateb da..,,...:............................u..........., 63 Cofnodion Enwadol:~Cyfarfod Chwarterol Ár'fon........... 64 Cyfundeb- Cogleddol Morganwg....................................... 64 Cyfarfod' Chwarterol Undeb Deheuol Morganwg................. 65 Cyfarfod Chwarterol Cyfundeb Cymreig Penfro.................. 66 -Cyfarfod Chwarterol Meirion............................................. 66 Cyfarfod Chwarterol Maldwyn......................................... 66 Urddiad...................................................................... 67 Hanesion:—YBhyfel, &c................................................ 67 Yr Elw at gynnorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr oedranus. DOLGELLAÜJ ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.