Symud i'r prif gynnwys

Een Gyfres—Eîiif. 618.] Pris 4c. [Cyfres Newydd—Shif 18. Y DYi SYDA'R KW8 YB UHẀYD " V g AHHIBY.HWR." Gweinidogion a Phreg-ethwyr oedranus. Y CYNWYSIAD. Addysg Grefyddol Plaiìc. s.............................................. 165 Beth sy'n hardd ì...............•*......................................... 168 Anfanteision Crefydd yn y Gweithfeydd......................... 168 Y Nefoedd yn well na'r Ddaear..................................... 172. "Lle bo Ewyllys bydd Gallu"...........;.......................... 177 Marwolaeth y Parch. E. Evans, Llangolltìn..................... 181 Engìynion ar Briodas Mr. a Mrs. Ellen Ẁu-Hams, Garth, Bangor.................................................................. 183 Y Ddiod Oreu' i Ddyn.—A phaham y naae feliy.............. 183 Y Berthynas a'r Gwahaniaeth rhwng Gwaith Orist a Gwaith yr Ysbryd................................................... 185 Cyfarfod Blynyddol y Feibl Gymdeithas.....,...............,..... 190 Adolygiadau:—" Aberth Moliant "....................,..........*4 . 191 Cofnodion Enwadol:— Cyfarfod Chwarteroî Cyfundeb Mor^ ganwg........................................... ...................... 194 Cyfarfod Chwarterol Undeb Gorìlewinol Morganwg......... l'&4 Cyfarfod Chwarterol Mon......•..........,,„......................... 195 Byrgofìant am Mrs. Sarah Price, Lievrpool..................... 195 Y Cristion yn marw..................................................... 196 MEHEFÍN, 1873. DOLGELLATT: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.