Symud i'r prif gynnwys

/?* Hen Gyf.—Bhif 627.] PBIS 4c. [Cyf. Newydd—Bhif 27. A'R wm YR UMW/i) YR ASmíYISWR, DAN OLYGIAETH Y J PAECH. ROBEET THOMAS, BALA; A'B Sy PARCH. E. H. EVANS, CAERNAEFON \ Y OYNWYSIAD. Bhÿddfrydiaeth...................................-.............................. 69 Hen Ddiaconiaid—Ysgrif n.................................................. 72 Yb Ysgol Sabbathol— Y Plaiit.'........................................................................ 77 Cyfeillachau y Mis— 1. Bod yn fawr a bod yn dda.............................................. 79 2. Cyfeillach y Chwiorydd.,................................................ 80 3. Cwrdd Parotoad........................................................... 82 Pa berthynasau a dorir gan Augeu?...................^,............... 83 Adolygiad y Mis— Yr Etholiad Cyffredinol..................................................... 89 Yr Etholiad yn Nghymru.................................................. 89 Ymneillduwyr Bara Chaws................................................ 90 Y gwaith sydd eto yn ol.................................................... 90 Yr Enwad...................................................... ................ 91 Elias y Thesbiad-—EHas' arben Carmel..!!..............,."..."!.."! 91 Cofiant Miss Sarah Evans, Llandegla......................;................. 96 Y Parch. Thomas Binney wedi marw.........,........................... 98 COFNODION EnWADOL— Cyfarfod Chwarterol Arfon................................................ 99 Bu Parw........................................................................... 100 Marwolaeth Mrs. Bees, Liverpool.......................................... 2 Marwolaeth Mrs. Williams, Llundain.................................... 2 YRJUW AT OYNORTHWYO G WE IH ID0010 N A PH R EOET H W Y R OEDRAHUS. MAWRTH, 1874. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILXIAM HUGHES.