Symud i'r prif gynnwys

/ÿ^ Heìí Gyf.—Rhif 628.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 28. A'R HWfí YR UNWÍD "YR ANNIBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROBEÍtT THOMAS, BALA; a'b PARCH. E. H. EVANS, CAERNARFON, Y CYNWYSIAD. Cofiant Mr. John Hnghes, Oaernarfon........................t.......... 19i Cydymdeimlad â'r Parch. R. Thomas, Bethania, Ffestiniog, ar farwolaeth ei Eriod........................................................ 106 AWGBYMIADAU AR GYFER CyFEILLACHATJ Y MlS---- 1. Gwersi Tymor Hau.......................................,............... 107 2. Am Wedd'io................................................................ 107 3. Awn yn mlaen......................................................... 109 Lìithoedd Eglwysig.—Olyniaeth ^ánapostolaidd................'.í'.'.ll 110 Y Fuwch Laethog............................................... H2 Masnach Cymru..........,........................................ " 113 Adolygiad Y Mis— Agoriad y Senedd................................ H7 * Mis yn Llundain.......................... ......................... 117 Hr. Paieigh yn pregethu..........,..............;y//"/;////:////.:::::::: ns Mr. Ueorgo Dawson yn Areithio................ 119 Dychwehad y Milwyr o Ashanti...............................'.......... 119 X (jENADAETn DltAMOE— ..............""" New Guinea........................................ -j^o Travancore—Marwolaetli Gweinidog..............'................... 123 Ymadawiad Cenadon..........................................V;..........'.'.' 123 Cofiant Miss Sarah Evans, Llandegla.... ................... ""* 124 ^ÒOLYGIAD Y WaSG— Coíìant y Parch. J. Williams, Castellnewydd Emlyn.............. 126 ilanes Cymry America, &c............................................... 127 U)fnodion ENWADOL.—Athrofa Aberhonddu ' ... ... 130 <-yfarfod Chwarterol Lusbarth Isaf Sir Gaerfyrddin.—Cyfarfod Uiwarterol Maldwyn ...... .. . . . 131 ^arwolaethau ... ...... ''" '** .'* 132 Elw AT GYNORTHWYO 0 WE IH 100 G 10 H A PH REGET H W Y R 0E0RABUS. EBRILL, 1874. DOLGELLAU: AHGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES. x&w2atx?ttäKff£t,»zzí,'