Symud i'r prif gynnwys

rfì\ Heií Gyf.—Rhif 633.] PBIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhíf 33 /SÇR^ SjplgM: A'R HWN ÍÄ PWYD DAN OLYGIAETH Y PARCH. RO.BERT THOMAS, BALA; a'k PARCH. E. H. EYANS, CAEEN ARFON. Y CYNÌfiTYSLAD. Ánerchiad a draddodẃyd yn Nghyf arf od yr Ündeb Cymreig...... 261 Dr. Owen....'.............••'•.............■•........................^p-.....»■ 272 Merch Jephthah...................•'—••.....................«v................ 274 Myfyrdodaa :Dydd GwyL.,.«...<••••-----••••............................ 274 Mahomet.,r„.......,,.*...........,......••••......................fify,......... 279 Nodiadau AB.--ìf Mis:—..,, ' ,\ ' ;■ Ürràeb yr Annibynwyr Cymreig......•.............."................... 283 Y "<frhntqd''ra.'f JJndefe' Cymroig.....................v....,.\.,:...... 284 Pwy-sydda hawl i'r Parch. ?...........................l,.^...l.:....... 285 'Coîgolofn i Richard Baxter yn' Weatminstèr Abbey............... 285 Yr Eisteddfod yn Bangor.....-............................................. 286 Marwplaeth y Parch. I).WiiJiams, Troedrhiwdalar................. 286 Y diwMdar Barch. H. TrParry.....• ••••................................. 286 A\VtìKŸ%IADAÜ All GYFËE;OYFEILIiACHA"D Y M.ÎS— Perthýnas & Christ.....................•.....•.............................. 289 Bendith yn cydfyned-â'u'cyfarfody^d..,.............................. 289 ^ lesu yn tynu'r byd ar e* «1.«........*■•.........,....-v.^........:.......•• 290 Y Wasg—-Damegion yr Arglwydd lesu...............j>...........,..... 291 *r Aelwyd fach yn nhre'.........••'•'..........................^...........:. ÔMS V s ' - 'j "'■ » v-»-., ■-.- *» -.^ ■ ,,,:■■',.'' ** EtW AT ÛYRDRTHẀYO GẀE.1 H 10 0 E!0 Û A PHRECETHWYB OEBRAÍÌBS MEDI, 1874. DOLGELLAU: . ■ ■>. AlíGEAFFEDIG '•Ga'n WILLIAM' HUGHE^. il %> Ẅiûí áäoäÌBHÌMtûBmtià&áiasaww'■ mTsJmmàmŵ^im*ẁ®m& 2$ à"-'íK^