Symud i'r prif gynnwys

Hen Gyf.—Rhif 638.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 38 Jjf^ ^Sy g^ugdu; A'R HWIÜ YR UNWYD ((YR ANRSIBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. ROBERT THOMA.S, BALA; a'r PARCH. E. H. EYANS, CAERNARFON, Y CYNWYSIAD. Gweinidogion Cymhwys y Testament Newydd, gan Diaconos.... Caledfryn, gan Hwfa Mon..........W"*"*?"'............................ Llinellau a adroddwyd yn Eîsteddfod Corwen...................... Cymeriadau yn Bglwys Babelmandeb, gan Pacto— 1. Y Gweithiwr.................................•••......•................... 2. Dallbleidiwr...........• ....•....."—.*••"••............................ Anerchiad Dirwestol, gan R. Evans, Aberdar...............;......... Goleuni y Ser, gan Ioan Pedr, *.R.^.b Bala........................ Robert Jones, Y Stryd, gan J. Ihomas, Wètn..............'.......... Tudalen yr Esboniwr............................é->........................... COLOFN YE. ADOI/YGYDD---- Nodiadau Cerddorol.............................;.......................... Nodiadau Gwladol................................................... Nodiadau Crefyddol....................................................'...'. Awgrymiadau ar gyfer Cyfeillachau y Mis, gan T. Êỳans, Amlwch— 1. Y perygl o golli y Nefoedd........................................... 2. Byw yn grefyddol yn mhob man............,..................... 3. Crefydd â bywyd ynddi.........«.................................... Tlws, ond Tlysach.............................................................. COFNODION EîíWADOL— Undeb Dwyreiniol Morganwg............................................ Urddiad........................................................................ Priodasau, Marwolaethau.................................................... 38 42 45 45 47 48 5."» 54 50 58 59 00 01 02 03 03 04 04 05 *R El# AT BYN0RTHWY0 GWEIMIOOOION A PHREÛETHWYR 0E0RAMUS Chwefror, 1875. DOLGELLAU: ARGBAFFEDIG GAN WILLIAM HTTGHES.