Symud i'r prif gynnwys

Hen Gyf.—Bhiî? 643.] PBIS 4c. Cyf. Nkwydd—Bhif 43. p^t&gââi A'R HWN YR UMWY9 YR 4Klä!BYfêWR." DAN OLYGIAETH Y PARCH. BOBEBT THOÌIAS, BALA; a'b, PABCH. E. H. EVANS, CAEBNABFON Y OYNWYSIAE. Y diweddar Barch. E. Bdmunds, Horeb, Dwygyfylchi, gaa y Parch. Henry Bees, Caer............................................. 197 Nodweddion Crefyddol yr Oes, gan y Parcl. J. N. Biehards, Penygroes.....................•>•••••...............' •••••• •................... 204 Y Ddyledswydd o Ganu Mawl............................................ 208 Y Genadaeth Dramor........................................................ 211 Golygfa yn y GwanWyn.....................•................................. 212 Awgrymiadau ar gyfer Cyfeillachau y Mis— 1. Dysgu gwadu Annuwioldeb...................<;..................... 214 2. B^w yu sobr ac yn gyfìawn....................................... 216 3. Byw ÿti dduwiol.........................................,............... 218 Marw yn mis Mai............................................................. 219 Adolygiad y Wasg................................•.......;|................... 220 Copnomoît Enwadol— Cymanfa Maldwyu..............................• ••........................ 222 Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd,.........,................... 224 Cymanfa Meirion...........................................,............... 224 Arholiad Coleg Aberhonddu.........•................................... 226 »B ElW ATGYNORTHWYO 0 WE IN 100 Q 10 H A PH R E0 ET H W Y R 0EDRANUS. Gorphenaf, 1875. st DOLGELLATJ: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.