Symud i'r prif gynnwys

w--------——------^———— P^ Hin Gti.-Rhip 658.] PBIS 4o. [Cti. Newtdd—Khif 68. P<is: % gpp%áá A'R HWN YR UNWYD "YR ÂNNIBYNWR." DAN OLYGIAETH Y FilRCH. ROBEítT THOMAS, BALA; PARCH. E. H. EVAKS, CAERNARFON CYNWYSIAD. A oes Hawl Ysgrythyrol gan y Gweinidog iV gyflog? gan y Parch. W. Griítìth, Caergybi...................................... Y Tadau Pererinol, gan y Parch.J.A.Boberts,B.D.,Caernarfon Cysylltiad y ddwy Oruchwyliaeth, gan y Parch. L. Jones, Ty'nycoed..........................\.......*............................ Tudalen yr Esboniwr....................................................... NODIADATT MlSOL— Y Cwestiwn Dwyreiniol................................................ Dychweliad yr Arctic Expedition.................................... Bedydd...................................................................... Y Beibl a'r Newyddiadur.............................................. Gwaith Dwr y Llywodraeth...................................... Adolygiad y Wasg........................................................... "YDyferion"..........................,......................'."......" ... Y Genadaeth..............................................,................... OOFNODION ENWADOL— Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifìonydd......................... Jubili Salero, Penmaenmawr..............................\........... Undeb Dyffryn Maelor.................................................. Carmel, Llangiwc..............................................r.....i>iâ Genedigaeth, Priodasuu, Marwolaeth................................ 357 363 369 372 374 374 375 375 375 377 378 379 380 381 381 382 382 YR ELW AT GYNORTHWYO G WE I Nl D 0 010 N ,A PHREOETHWYR OEDRANUS Rhagfyr, 1876. DOLGELLAH: ARGRA.FFEDIG GAN WILLIAM HÌGHES.