Symud i'r prif gynnwys

Hen Gyf.—Rhif 697.] PRIS 4c. [Cyf. Newydd—Rhif 97. pjgdgáá: A'R HWN YR UNWYD YR ANNIBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PAECH. EOBEET THOMAS, BALA; PAECH. E. H. EYANS, CAEENAEFON. r¥ <£#ttts)$®taìr, Y Ddeddf Foesol.V Gan Ap Vychan "k....... Geirwiredd. Gan y Páfeh. 0. Jö*es, PwHheli ... ..* ^ ... Ystyriaethau mewn CystudÜ, Gâai leuan Ionawr ... ^ ... Mr. Robert Thomas. Gan y Parch. Wmicholson, TWrpwl ... Hynafiaethau. Crynwyr Cymreig sir Drefftldwyn-9Ëiyhuddwr "yBro'dyr. GífnJ3yffin ... <••• ;•• — * k — , ... Craig yr Oesoedd. tian Rhys Etna J on.^á , ...... Diaconiatd Rhagorol:— " Mr. Thomas Williams, Fron, Dolyddelen. Gan y Parch. D. Griffith, Dolgellau. ... ... ......... Y Golofn Rydd:— Cydwybod mewn Gwleidyddiaeth ......... Y Diweddar Dr^ Jenkin......... ...... Dechreuad yr Ysgol S^il yn Nghroesoswallt Gweinidog Amiibynol yn gwrthod £750. Yb Ysgol Sabbathol:— Y Wers Rhyng-wladwriaethol am Mawrth 14eg. Mat. xii 15—29. Gan y Parch. E. Cynffig Davies, MenaiBridge Yr Englyn Diweddaf a gyfansoddodd y Parch. David Pricè (Dewi Dinorwig.) ......... Daeareg. Gan y Parch. M. D. Jones, Bala. Unoliaeth y Datgudŵad Dwyfol. Gan D. J. Jones, Rhiwbryf- dir, Ffestiniog....... ............... Cofnodion Enwadol:— Cyfarfod Chwarterol Mon ... Cyfarfod Chwarterol Meirion Cyfarfod Chwarterol Arfon ••• ...... ...... Y Tywyllwch ar y Groes. Gan Hwfa Mon. Genedigaeth, Marwolaethau... 69 74 77 78 79 81 81 89 91 91 91 91 94 95 96 98 98 99 100 100 Yr dw at Gynorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr Oedranus. MAWRTH, 1880. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.