Symud i'r prif gynnwys

fSfâf Hen Gyf.—Ehif 715.1 PBIS 4c. [Cyf. Newydd-Rhie 115. 'SPI^ f}\_____________________ __ P^ A'R HWN YR UNWYD "YR ANNIBYNWR." DAN OLYGIAETH Y PATÍOH. E. HEIìBEE EVANS, CAERNAEFON. CYNWYSIAD. Brenhiniaêthac Offeiriadaetlî y Saint. Gan y Pafclr. It.'P. Wiiliams Ebenezer ... ... . • ... ... ... Ysbryd G wrthswyddogol yr Oes. Gan Awdwr yr Ysgrif ar "Ddyfodul Ánnibyniaeth, ac Annibyniaetb y Dyfodol " ... ..." Y Pulpud yn y Teulu. Gaìi y Parch. John Jones, LlaiK>iwo Barddoniaeth :— BeddaTgraff Mr. John Evans, Machynlleth (Buddugol) Yr Ail Oreu Fy Hen Gartref Gynt .......... ,.* '*' ''[ Gonestrwydd. Gan y Parch. J. Alun Roberts, B.D., Caörnarfon Nodiadau MiâOL. Gan Herber:— Marwolaeth a Clítaddedigaeth yr Hybarcli Wiììiam GrifHth, Caersybi Anerchiad Angladdawl ...... Y Senedd-Dýmhor Y Cynghaws yn Nghaer ... Gofyn heb Dderbym Gan y Parch. T. Roberts, Wyddgrug ... Cofnodion Enwadol: — Coleg Aberhonddu— Arholiad 1881 ... .,.. Cyfarfod Chwarterol Sir Gaerfyrddin ... Priodas, Marwolaeth Yr ehv at Gynorthmjo Gweinidogìon a Pltregetìncyr Oedranus MEDI, 1881. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HCJGIIES. 281 200 293 203 205 ,301 301 303 ::o3 301 307 308 308