Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Öjgfäill Ŵ-gliüpÌg. 1865. DAN OLYGIAD Y PARCH. WILLIAM EVANS, Rhymney, Mon., ME. BENJAMIS WILLIAMS (gwynionydd). CYF. IV. ' Un Arglwydd, un ffydd, un bedydd. €aerfprBBfo: WILLIAM SPURRELL.